Har du detta som din ständiga bön? (andakt av Charles Spurgeon)

Har du detta som din ständiga bön? (andakt av Charles Spurgeon)

”Han [ska få] se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand.”
Jesaja 53:10

Vädja för att detta löfte snabbt ska uppfyllas, alla ni som älskar Herren. Det är lätt att be när våra begär har sin grund och botten i Guds eget löfte. Hur kan han som gav ordet vägra att hålla det? Oföränderlig sanning kan inte förneka sig själv med en lögn, och evig trofasthet kan inte degradera sig själv genom försummelse. Gud måste välsigna sin Son, hans förbund binder honom till det. Det som Anden manar oss att be för Jesus är det som Gud bestämt att ge honom.

När du ber för Kristi rike, låt dina ögon skåda den välsignade dagens gryning närma sig, när den Korsfäste ska få sin kröning på samma plats som människor förkastat honom. Var vid gott mod, du som arbetar och sliter för Kristus i bön men ser väldigt lite resultat: Så kommer det inte alltid att förbli – bättre tider finns framför dig. Dina ögon kan inte se den sälla framtiden, men: låna trons teleskop, torka dina tvivels imma från linsen; kika in i det och skåda den kommande härligheten.

Låt oss ställa frågan till dig, käre läsare: Har du detta som din ständiga bön? Kom ihåg att samma Kristus som säger oss att be: ”Vårt dagliga bröd giv oss idag”, först gav oss denna bön: ”Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.” Låt inte dina böner endast handla om dina egna synder, dina egna behov, dina egna ofullkomligheter, dina egna prövningar, utan låt dem klättra upp för stjärnstegen och komma upp till Kristus själv.

När du så nalkas den blodstänkta nådastolen, håll ständigt upp denna bön: ”Herre, bred ut din älskade Sons rike.” Om denna bön enträget och ständigt hålls fram, kommer kraften i alla dina stärkas. Se till att bevisa uppriktigheten i din bön genom att sträva efter att främja Herrens ära.