Fråga 15: Eftersom ingen kan hålla lagen, vad är då dess syfte? | Evangeliekatekesen

Så att vi kan lära känna Guds heliga natur och vilja, och våra hjärtans syndfulla natur och olydnad; och därigenom vårt behov av en Frälsare. Lagen lär och uppmanar oss också att leva ett liv värdigt vår Frälsare.

 

 

Guds lag hjälper oss att lära känna Gud, oss själva, våra behov-
-och ett liv i frid och välsignelse.
Den hjälper oss lära känna Gud eftersom den uppenbarar Hans karaktär-
-och egenskaper. Hans heliga vilja, hur Han är.
Paulus säger i Romarbrevet 1 att alla vet vad som är rätt och fel.
Men Guds lag visar tydligt för oss Guds karaktär och moraliska egenskaper.
Moral är ingenting godtyckligt—Gud ger oss inte godtyckliga bud.
Gud kräver inte att vi gör saker som Han själv inte är beredd att göra.
All moral är rotad i Guds karaktär, och i lagen ser vi Guds karaktär.
Guds lag visar oss även vilka vi är, särskilt vår syndiga natur och läggning.
När Jesus talar till den rike unge mannen säger Han: “Gå, sälj allt-”
“-du äger och ge åt de fattiga.” Mannen säger “Jag kan inte,” och går iväg.
Menar Jesus att vi alla måste ge bort våra ägodelar? Nej, utan-
-för den rike mannen avslöjar Guds lag hans innersta synd.
Det första budet är att inte ha några andra gudar.
Gud i köttet säger till mannen: “Hur vill du ha det? Pengar, ägodelar-”
“-eller Mig—Gud!” Mannen väljer någonting framför Gud.
Det första budet använder alltså Jesus för att visa mannen hans synd.
Detta leder oss till det tredje som lagen hjälper oss med.
Den hjälper oss förstå vårt behov. När vi vet vem Gud är-
-och att vi inte uppnår Hans moral och karaktär; när vi vet vilka vi är-
-och våra hjärtans syndiga böjelser, driver det oss till Jesus.
Vi vet att vi behöver en frälsare och Han har uppfyllt lagen, perfekt-
-och tagit straffet vi förtjänade för det.
Lagen driver oss alltså till frälsaren—den visar oss mot frälsaren-
-och tar oss till frälsaren.
Sedan visar lagen även hur man ska leva i fred och glädje.
När vi tänker på lydnad, tänker vi ofta: “Måste vi göra gott och lyda?”
Den inställningen hade inte Jesus till Guds bud och vilja.
Istället sa Han till lärjungarna: “Det är min föda att göra Guds vilja.”
Det var som en sjurätters festmåltid för Honom att få lyda Guds lag.
När vi väl blivit frälsta och litat på Jesus Kristus allena för vår-
-frälsning, enligt evangeliet, visar lagen oss inte bara mot Kristus-
-utan den visar även hur vi ska leva ett liv i fred och glädje.
När Gud först gav buden till Adam och Eva i lustgården-
-gav Han dem som välsignelser. De var inga villkor för Guds kärlek.
Han älskade och välsignade dem. I lydnaden åtnjöt de välsignelsen.
När vi blir frälsta av Kristus och förenade med Kristus kan vi leva-
-på ett sätt som är värdigt evangeliet och ska leva likt Herren Jesus-
-som gladde sig över att lyda Gud.
Lagen visar oss hur detta liv i fred och glädje är.
Hur det är att leva värdigt evangeliet när vi satt tilltro till Jesus.

 

Rom 3:20

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.