Fråga 35: Eftersom vi är friköpta av nåd allena, genom tron allena, var kommer då denna tro ifrån? | Evangeliekatekesen

Alla gåvor vi tar emot från Kristus tar vi emot genom den helige Ande, tron själv inkluderat.

Hela frälsningen är endast Guds verk, ingenting kommer från oss.
Den helige Ande ger oss nytt liv och ger oss trons gåva.
I Efesierbrevet 2:1 säger Paulus att vi var döda genom våra synder.
Vi kunde inte ge oss själva liv eller förmågan att tro.
Guds Ande kommer vid frälsningen och ger oss nytt liv.
Verserna 8-9 i Efesierbrevet kap 2 säger: “Av nåden är ni frälsta genom”-
-“tron, inte av er själva, Guds gåva är det…”
Tron är en Guds gåva! Tänk efter! Genom den helige Ande ger Gud oss gåvan-
-att tro på Honom så att vi blir frälsta. Han gör allt detta för oss.
Detta bör fylla dig med glädje!

Tit 3:4-6

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.