Evangeliet om Jesus Kristus

Evangeliet om Jesus Kristus

Guds karaktär

Guds helighet

 • Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt. (Habackuk 1:13)

 • Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. (Jesaja 59:2)

Guds rättvisa

 • Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte. (Psaltaren 11:7)
 • Men HERREN Sebaot blir upphöjd genom sin dom, Gud, den Helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet. (Jesaja 5:16)
 • Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede. Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo. (Psaltaren 7:12-13)

Människans fördärv & fördömelse

 • Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. (Romarbrevet 3:23)
 • Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. (Jesaja 64:6)
 • Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. (Galaterbrevet 3:10)

Det stora dilemmat

 • Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. (Ordspråksboken 17:15)
 • Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? (1 Moseboken 18:25)

Guds handlande

Samtidigt som Gud är helig och rättvis, försäkrar Bibeln att Gud är kärlek, och att Han i Sin kärlek har bemött människans problem.

Motiverad av kärlek

 • Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (1 Johannesbrevet 4:8-10)

Kristi kors

 • Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Romarbrevet 3:23-26)

Uppståndelsen

 • Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. (Romarbrevet 4:25)

Människans gensvar

Omvändelse börjar med att man inser och bekänner att vad Gud säger om oss är sant – vi har syndat.

 • Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. (Psalm 51:5-6)

En äkta insikt om vår syndfullhet och skuld kommer också leda till äkta sorg, skam och även hat över vad vi har gjort.

 • Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. (Romarbrevet 7:15)

 • Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? (Romarbrevet 7:24)

Bara en till synes uppriktig bekännelse är aldrig ett definitivt bevis på äkta omvändelse. Det måste leda till att man vänder sig bort från synden.

 • Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. (Jesaja 1:16)
 • Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. (Matteusevangeliet 3:10)

Tro, definition

 • Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. (Hebreerbrevet 11:1)

 • Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. (Romarbrevet 4:21)

Tro grundas på Guds löften

 • Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:16)

 • “Tro på Herren Jesus så blir du frälst…” (Apostlagärningarna 16:31)

Exempel på en troende

 • …tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. (Filipperbrevet 3:3)

Grunden för verklig frälsningsvisshet

Sann omvändelse: En sann kristen är en ny skapelse och kommer att leva ett liv som reflekterar Guds radikala frälsningsverk och den nya skapelse som han/hon har blivit.

 • Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. (2 Korintierbrevet 5:17)

 • På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? (Matteusevangeliet 7:16)

Frälsningsvisshet grundas på att man undersöker sig själv i Bibelns ljus.

 • Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. (2 Korintierbrevet 13:5)

 • Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. (1 Johannesbrevet 5:13)

Prov på biblisk frälsningsvisshet

1 Johannesbrevet 1:5-7 (Vandrar i ljuset), 1 Johannesbrevet 1:8-10 (Bekänner sina synder) 1 Johannesbrevet 2:3-4 (Lydnad), 1 Johannesbrevet 2:9-11 (Älskar bröderna) 1 Johannesbrevet 2:15-17 (Hatar världen), 1 Johannesbrevet 2:24-25 (Förblir i läran) 1 Johannesbrevet 3:10 (Rättfärdighet) 1 Johannesbrevet 4:13 (Andens vittnesbörd), Hebreerbrevet 12:5-8 (Fostran)

© HeartCry Missionary Society.