Några tips för att evangelisera på ett bra sätt

Några tips för att evangelisera på ett bra sätt

  1. Be. Jesus sa: ” Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom” (Joh 6:44). Frälsningen är Guds verk, så vi bör be honom utföra det.
  2. Ställ frågor och mana till självrannsakan. Ställ bra frågor som får folk att fundera över sina liv, vad de tror på och dina påståenden. Lyssna sedan på deras svar! Det kommer hjälpa dig att bättre förstå dem och deras tankar.
  3. Använd Bibeln. När vi använder Bibeln för att evangelisera för våra vänner bör vi visa dem att vi inte bara kommer med våra egna privata idéer – vi berättar vad Gud har uppenbarat om sig själv, vår synd och sin Son.
  4. Var tydlig. När vi använder ord som ”Gud” eller ”synd” kan människor ha väldigt olika uppfattningar om vad de orden betyder. Definiera därför viktiga ord som ”synd” och ”tro”. Se till att den som lyssnar rätt förstår vad du menar.
  5. Använd församlingen. Du bör absolut bjuda in någon du evangeliserat för till din församling så att de kan höra evangeliet. Men församlingen har så mycket mer att erbjuda vår evangelisation. Jesus sa: ”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar” (Joh 13:35). Och i Efesierbrevet 3:10 säger Paulus att församlingen gör Guds vishet känd, till och med för himmelska väsen! Församlingen är ämnad att vara en levande bild av det budskap du förkunnar, så bjud in dina icke-kristna vänner att komma och titta noga och länge.

(Detta material har bearbetats från The Gospel and Personal Evangelism av Mark Dever, 60-68)

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org