Evigheten kommer att rätta tidens fel (Charles Spurgeon)

Evigheten kommer att rätta tidens fel (Charles Spurgeon)

Jag har sett slavar till häst och furstar till fots som slavar
Predikaren 10:7

Uppkomlingar tillskansar sig gärna de högsta platserna, medan de verkligt stora försmäktar i oansenlighet. Detta är en gåta i Guds försyn vars lösning en dag kommer att glädja de rättrognas hjärtan. Men det är ett mycket allmänt känt faktum att ingen av oss borde klaga om det föll på vår egen lott. När vår Herre gick på jorden, gick Han, även om Han är alla jordens kungars Furste, längs trötthetens och tjänandets stig, som tjänarnas Tjänare: är det då förvånande att Hans efterföljare, som är blodets prinsar, också ses ner på som underlägsna och föraktliga människor?

Världen är upp och ner, och därför är de första sist och de sista först. Se hur Satans slaviska söner uppträder som herrar på jorden! Vilka höga hästar de sitter på! Hur de höjer sitt horn så högt! Haman är i hovet medan Mordokai sitter i porten. David går omkring på bergen, medan Saul regerar över riket. Elia klagar i grottan medan Isebel skryter i palatset. Men vem skulle vilja ta de högmodiga upprorsmakarnas platser? Och vem, å andra sidan, skulle inte avundas de föraktade heliga? När vindarna vänder, kommer de som är lägst att resa sig och de högsta att sjunka.

Ha tålamod, då, troende – evigheten kommer att rätta tidens fel. Låt oss inte begå misstaget att låta våra lidelser och köttsliga lustar rida i triumf medan våra ädlare krafter far ned i stoftet. Nåden ska regera som furste och göra kroppens lemmar till redskap för rättfärdigheten. Den helige Ande älskar ordning och sätter därför våra krafter och förmågor i rätt rang och plats och ger det högsta rummet åt de andliga förmågor som länkar oss med den store Kungen; låt oss inte störa detta gudomliga arrangemang, utan be om nåd så att vi kan hålla nere vår kropp och föra den till lydnad.

Vi blev inte nyskapade för att låta våra lidelser härska över oss, utan för att vi skulle få regera som kungar i Kristus Jesus över andens, själens och kroppens trefaldiga rike, till Gud, Faderns, ära.