Fem steg mot förvandling

Fem steg mot förvandling

Ett av de främsta målen som Bibeln har satt framför oss är att vår karaktär ska förvandlas. Men detta är omöjligt om vår bibel bara ligger kvar i bokhyllan, under ett lager av damm. Det är absolut nödvändigt att vi har ett dagligt möte med Gud i hans Ord. I Bibeln finner vi fem steg som kan ta oss mot denna förvandling:

Läs Ordet
Man börjar inte studera en bok utan att först läsa igenom den minst en gång. Inte heller börjar man läsa en roman i mitten eller på sista kapitlet. Detsamma bör gälla vår bibelläsning. Att regelbundet läsa Bibeln, från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, är det första steget när man ska studera Bibeln. Faktum är att bibelläsningen inte bara är första steget på vår resa, utan det är en ordning som vi bör uppehålla hela vårt liv.

Studera Ordet
Vi måste göra mer än att bara läsa Bibeln om vi vill lära känna den stora välsignelse som finns i Guds Ord—vi måste även studera den. Många kristna tror att djupstudier av Bibeln endast är till för teologer, men det är fel. Bibeln själv lär oss att studiet av Bibeln är till för alla—“Judarna [i Berea] var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så” (Apg 17:11).

Memorera Ordet
När vi läser och studerar Ordet så kommer vi att finna mycket viktiga verser som är av särskild betydelse för våra liv. Vi bör memorera dessa bibelstycken så att de kontinuerligt kan påminna oss om vad vi lärt oss och hur vi bör leva. Att integrera Guds Ord i vårt tänkande är avgörande för att vi ska få se läsningen och studiet av Bibeln bära full frukt.
Bibelmemorering är en av de mest försummade kristna övningarna idag. Många kristna tror att bibelmemorering helt enkelt är för svårt, men det är inte sant. Alla kan lära sig memorera Bibeln. Följande förslag kanske kan vara till hjälp:

 1. Börja med små bibelavsnitt. Ha inte bråttom; det är en livslång övning.
 2.  Memorera de verser som intresserar dig eller som kan hjälpa dig med din andliga tillväxt. Om ditt tålamod sviker dig, memorera verser som talar just om tålamodets dygder och välsignelse. Om du vill bli bättre på att vittna, memorera verser som talar om frälsningen.
 3. Memorera systematiskt. Memorera verser som handlar om ett särskilt tema. När du lärt dig behärska de verserna, välj ett annat tema och börja om igen.
 4. Ha med dig verserna du ska memorera på små kort. Jobba på bibelmemoreringen när du kör till jobbet, står i kö, städar huset, osv.
 5. Repetera periodvis de bibelverser som du redan har memorerat, så att de alltid kommer vara fast rotade i ditt hjärta och sinne.

Meditera över Ordet
Som kristna måste vi förstå att meditation är en biblisk övning som vi bör praktisera. Biblisk meditation är helt enkelt en övning där vi koncentrerar eller fokuserar hela vårt sinne på en biblisk sanning för att bättre förstå den och tillämpa den på våra liv. Det bästa sättet att illustrera bibelmeditation är kons matsmältningssystem. Efter att ha tuggat gräset, sväljer kon det. Sedan lägger hon sig på ängen, tar tillbaka gräset upp i munnen, tuggar och sväljer det igen. Sedan upprepar hon detta tre gånger till. Vid bibelmeditationen tuggar man helt enkelt Guds Ord ordentligt, läser, ber och tänker över texten tills man har tillgodogjort sig allt. Följande förslag kanske kan hjälpa dig hur du ska meditera:

 1. Välj en kort text på några verser; inte mer än ett stycke.
 2. Ha inte bråttom.
 3. Bönen bör pågå genom hela meditationen. Be Gud att undervisa dig och hjälpa dig att tillämpa det du lär dig i ditt eget liv.
 4. Läs texten flera gånger. Koncentrera dig på vad varje ord och fras betyder.
 5. Anteckna dina upptäckter i en liten anteckningsbok. Skriv ner hur de passar in på just ditt liv. Meditera över dina anteckningar.
 6. Fortsätt meditera över passagen och det du lärt dig. Precis som vid bibelmemorering kan du meditera överallt och när du vill.

Lyd Ordet
När du läser, studerar, memorerar och mediterar Bibeln har det ett huvudsyfte: LYDNAD. Målet för det kristna livet är inte kunskap eller förståelse, utan att vår karaktär förvandlas genom vår lydnad till Guds Ord. Man kan inte betona denna sanning tillräckligt mycket. I vårt fördärv har vi en tendens att söka kunskap som blåser upp, och som vi slipper tillämpa i vårt eget liv om det kräver vår underkastelse och lydnad. Därför måste vi kämpa emot denna tendens och lyda Guds vilja—som vi har lärt oss genom våra bibelstudier.

d29zx6g_1fzwgfng9_b[1]Paul Washer tjänade som missionär i Peru under tio års tid, då han också grundade HeartCry Missionary Society för att stödja Peruanska församlingsplanterare. Paul tjänar nu som en av arbetarna i HeartCry Missionary Society. Han och hans fru, Charo, har tre barn: Ian, Evan och Rowan.