Fråga 19: Finns det något sätt att fly undan straff och att bli förd tillbaka till en rätt relation med Gud? | Evangeliekatekesen

Ja, för att tillfredsställa sin rättfärdighet, så försonar Gud sig själv med oss, av ren barmhärtighet och befriar oss från synd och syndens straff, genom en Återlösare.

 

 

Evangeliets glädjebud är att Gud själv tagit straffet för att-
-vi vänt Honom ryggen. Det finns en fantastisk vers i Jesaja 53, vers 6:
“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg-”
“-men all vår skuld lade HERREN på honom.”
Vilka fantastiska ord! Det hänger ihop med 2 Korintierbrevet 5:21-
-där det står att Gud gjorde Sonen, Herren Jesus, som inte visste av synd-
-till synd i vårt ställe, så att vi skulle bli Guds rättfärdighet i Honom.
Detta är fantastiskt goda nyheter. Vi var bortvända från Honom-
-vi var föremål för Hans vrede, och Gud vände detta mot Sin egen Son-
-som betalade priset för vår synd. Detta är evangeliets kärna.

 

Jes 53:10-11

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.