Före undergången är människans hjärta högdraget (andakt av Charles Spurgeon)

Före undergången är människans hjärta högdraget (andakt av Charles Spurgeon)

”Före undergången är människans hjärta högdraget.”
Ordspråksboken 18:12

Förr brukade man säga att ”kommande händelser kastar sin slagskugga framför sig”. Den vise mannen lär oss att ett högdraget hjärta är ett ont förebud. Högmodet är ett lika säkert tecken på undergång som kvicksilvrets förändring i barometern är ett tecken på regn; och mycket mer ofelbart än så. När män har ridit på höga hästar, har undergången alltid hunnit ikapp dem.

Låt Davids värkande hjärta visa att en mans ära förmörkas när han dyrkar sin egen förträfflighet (2 Sam 24:10). Se Nebukadnessar, som byggde det mäktiga Babylon, krypa på marken och äta gräs som oxarna tills hans naglar vuxit och blivit lika fågelklor, och hans hår som örnfjädrar (Dan 4:33).

Högmod gjorde skrävlaren till ett vilddjur, liksom det en gång gjorde en ängel till en djävul. Gud hatar högfärdiga blickar, och undgår aldrig att störta ner dem. Alla Guds pilar är riktade mot högmodiga hjärtan.

O du kristne, är ditt hjärta högdraget ikväll? Högmod kan ju smyga in i den kristnes hjärta lika väl som den kommer in i syndarens; det kan inbilla honom att han är ”rik, har vunnit rikedom och behöver ingenting” Berömmer du dig själv av dina gåvor och talenter? Är du stolt över dig själv, att du haft en helig stil och ljuva erfarenheter? Sanna mina ord, du som läser: En undergång är också på väg mot dig. Din prålande vallmo av inbilskhet ska ryckas upp med rötterna, din prakt är som svamp och den ska förtvina i den brännande hettan. Din självtillräcklighet ska bli som strå till gödselstacken.

Om vi glömmer av att vi ska leva vid foten av korset med en ande av djupaste ödmjukhet, kommer Gud inte glömma att låta oss känna svedan under hans spö. En undergång ska komma till dig som är troende men som överdrivet upphöjer dig själv. Din glädje och dina bekvämligheter ska gå under, även om din själ aldrig kan gå under. Alltså: ”Den som berömmer sig, ska berömma sig av Herren.”