Förstår du vad du läser (andakt av Charles Spurgeon)

Förstår du vad du läser (andakt av Charles Spurgeon)

“Förstår du vad du läser?”

Apg 8:30

 

Vi skulle vara skickligare lärare åt andra, och mindre benägna att föras bort av varje vindkast i läran, om vi hade försökt få en mer ingående förståelse av Guds Ord.

Eftersom den helige Ande, Skrifternas författare, är den ende som kan upplysa oss så att vi rätt förstår dem, bör vi ständigt be om hans undervisning och ledning in i hela sanningen. När profeten Daniel skulle tyda Nebukadnessars dröm, vad gjorde han då? Han gav sig hän åt enträgen bön, för att Gud skulle öppna upp synen.

Aposteln Johannes såg, i sin syn på Patmos, en bok förseglad med sju sigill som ingen var funnen värdig att öppna, eller ens titta på. Sedan blev boken öppnad av Lejonet av Juda stam, som hade segrat för att öppna den; men först står det: ”Jag grät bittert”. Johannes’ tårar, som var hans flytande böner, var, så vitt han förstod, de heliga nycklar som öppnade den stängda boken.

Om du alltså vill bli till nytta både för dig själv och andra och ”uppfyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt” – kom ihåg att bönen är bästa studiemetoden. Likt Daniel kommer du att förstå drömmen, och dess uttydning, när du sökt den hos Gud; och likt Johannes kommer du att se den dyrbara sanningens sju sigill öppnade, efter att du har gråtit mycket.

Stenar krossas inte om man inte flitigt använder släggan och stenbrytaren måste gå ner på sina knän. Använd flitens slägga och låt bönens knä tas i bruk. Precis alla stenhårda läror i Guds uppenbarelse, som är nyttiga för dig att förstå, kommer att gå i bitar under utövandet av bönen och tron. Du kan forcera dig fram genom vad som helst med hjälp av bönens hävstångseffekt. Tankar och resonemang är som stålkilar som ger ett grepp om sanningen; men bönen är hävstången, kofoten som tvingar upp järnkistan med heliga hemligheter, så att vi kan få den skatt som ligger gömd inuti.