Fråga 22: Varför måste Återlösaren vara sann människa? | Evangeliekatekesen

Därför att han i sin mänskliga natur istället för oss kan lyda hela lagen fullkomligt och ta på sig straffet för människans synd. I sin mänskliga natur så kan han också visa medlidande med våra svagheter.

Hebr 2:17

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.