Fråga 27: Är alla människor, precis som de blev förlorade genom Adam, räddade genom Kristus? | Evangeliekatekesen

Nej, bara de som är utvalda av Gud och förenade med Kristus genom tro. Ändå visar Gud i sin barmhärtighet allmän nåd även till dem som inte är utvalda, genom att hålla tillbaka syndens verkan och genom att möjliggöra mänsklig kreativitet för människans välbefinnande.

 

 

Detta svar ger en bra balans. Vi har lärt oss att inte alla blir räddade.
Bibeln säger detta tydligt på så många ställen att man inte kan nämna alla.
Men jag ska visa er två. I Johannes 6 säger Jesus: “Det är Faderns vilja:”
“Att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig-”
“-utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.”
Jesus talar om att Han kom för ett specifikt antal människor som Han fått-
-och att Han ska uppväcka dem på yttersta dagen. Inte alla blir det.
Romarbrevet 8:28-30 talar på liknande sätt. Paulus säger i vers 30:
“Dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har-”
“-kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har-”
“-förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.”
Lägg märke till att det är samma antal hela vägen.
Han säger inte “några av de som han kallat har han rättfärdigat.”
Nej, alla, och bara de, som Han kallat har Han rättfärdigat och förhärligat.
Det är ett speciellt antal, inte alla blir räddade.
Men denna katekes’ svar talar även om allmän nåd.
Richard Mouw definierar detta i sin bok om ämnet:
“Finns det en icke-frälsande nåd som verkar i den breda kulturen?”
“En nåd som uträttar Guds vilja att i viss mån välsigna alla människor-”
“-utvalda så väl som icke-utvalda? Välsignelser som gör att kristna kan-”
“-samarbeta och lära sig av icke-kristna?”
Bibelns svar, i bl.a. Rom 1 och 2 är “Ja!”
Även om inte alla människor blir räddade, ger Gud fortfarande gåvor-
-i form av visdom och insikt till hela människosläktet.
Genom konst, vetenskap, regering och annat, gör Gud världen mycket bättre-
-än om det bara var kristna som haft dessa gåvor.
Vi måste alltså ha denna balans. Å ena sidan blir inte alla räddade…
Alla får inte den frälsande nåden. Men å andra sidan måste vi uppskatta-
-den allmänna nåden som Gud delar ut över hela människosläktet.
Gud hjälper oss, och världen, genom många icke-troende människor.
Vi måste uppskatta, vara tacksamma och respektera dem. Detta är balansen.

 

Rom 5:17

Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.