Fråga 34: Eftersom vi är friköpta av nåd allena, genom Kristus allena, måste vi då fortfarande göra goda gärningar och lyda Guds Ord? | Evangeliekatekesen

Ja, eftersom Kristus, som har friköpt oss genom sitt blod, också förnyar oss genom sin Ande, så att våra liv kan visa kärlek och tacksamhet till Gud; så att vi kan vara förvissade om vår tro genom dess frukt; och så att vi genom vårt gudfruktiga beteende kan vinna andra till Kristus.

 

 

Om frälsning är av nåd allena, genom tron allena, på Kristus allena…
—Om vi är frälsta, förlåtna och godkända, inte p.g.a. våra gärningar-
-eller förtjänster, utan bara på vad Jesus gjort för oss-
-finns det då fortfarande plats för lydnad och gärningar för en kristen?
Bibeln svarar med ett kraftigt JA.
För det första, eftersom vi inte bara är räddade från syndens straff-
-utan även dess makt.
I frälsningen genom Jesus får vi inte bara förlåtelse, utan förvandling.
Vi blir nya skapelser i Jesus—Han befriar oss från syndens makt i våra liv.
Så frälsning av nåd betyder inte att förändring inte är nödvändigt-
-eller att det är onödigt att växa som kristen.
Utan förändring och tillväxt är möjligt för att Guds Ande verkar i oss.
Men vilken roll har då lydnaden till Guds Ord och lag i den kristnes liv?
—Jo, tacksamhet, frälsningsvisshet, och vittnesbörd.
I det kristna livet är all vår lydnad en tacksamhetshandling för vad Gud-
-har gjort genom Jesus.
I Efesierbrevet 2 säger Paulus: “Av nåd är ni frälsta genom tron-”
“-inte av er själva, det är Guds gåva, ingen kan skryta. Vi är Guds verk-”
“-skapade i Kristus Jesus för goda gärningar.” Hörde ni?
Han sa inte att vi blir frälsta genom goda gärningar. Det var uteslutet.
Men han sa att vi blev frälsta till, för goda gärningar.
Gärningarnas funktion i våra liv är inte att vi ska bli frälsta.
De är till för att visa tacksamhet till Gud för kärleken Han visat först-
-och för frälsningen som Han gett fritt och för intet i Jesus Kristus.
All vår lydnad är alltså en tacksamhetshandling.
Detta ger oss också visshet. I Första Tessalonkerbrevet 1:3-5 förklarar-
-Paulus att han vet att de är Guds utvalda—det är slående. Hur vet man det?
Jo, han säger det i vers 3. Han talar om deras tro, kärlek och tålamod.
Han ser på deras gärning i tron, arbete i kärleken och uthållighet i hoppet.
Han ser på den helige Andes verk i deras liv, att de är Guds barn.
I vers 5 förklarar han hur detta ger dem visshet.
Vi får frälsningsvisshet när vi ser Gud arbeta fram förändring i oss-
-vilket får uttryck i att vi lyder Guds bud.
Lagen—gärningar och lydnad—fungerar även på ett tredje sätt för kristna.
Nämligen i vittnesbördet. När vi gör goda gärningar ärar vi Fadern.
Och de som ser oss får anledning att prisa vår himmelske Fader.
Petrus förklarar det i brevet när han säger att vi ska leva gudfruktigt-
-och stilla inför världen så att de ser på oss och prisar Fadern-
-som frälst oss av nåd, och då vi är frälsta av nåd, är vi frälsta till-
-ett liv i goda gärningar och lydnad. Inte för att få Gud att älska oss-
-utan för att Gud älskar oss och vi vill vara som hans Son-
-som sa “Det är min mat att göra hans vilja som har sänt mig.”

 

1 Petr 2:9-12

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.