Gud gör oss till nya människor med ett nytt livsmål

Gud gör oss till nya människor med ett nytt livsmål

När Gud frälser en syndare gör han denne till en ny människa, och han ger denne ett nytt livsmål.

Underskatta aldrig det nya livets gåva i Kristus. Vi är nya skapelser. Det gamla är förbi, det nya har kommit (2 Kor 5:17). “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19b-20).

Visst kommer du fortfarande ha samma familj, samma jobb, samma hus, pengar och utseende när du blivit kristen. Men låt dig inte luras: du är en ny människa och du har ett nytt mål. Du lever inte längre för ditt eget namns skull utan för hans Namns skull.

Och ärligt talat, detta är orsaken till att så många inte vill komma till Kristus.

Det kanske är därför du inte har kommit till Kristus.

För du vet vad det innebär. Eller åtminstone vad det bör innebära att komma till Kristus. Du vet att om du vill ha Jesus som Frälsare, kommer du få honom som Herre. Och om han är Herre, då är det han som bestämmer. Hans ord måste respekteras. Hans lag är din lydnad. Hans sanning är Sanning.

Men du gillar ditt gamla liv. Du gillar din gamla människa och dina gamla mål. Du är glad att leva för dig själv. Du kan bli någon. Du kan bevisa någonting för dig själv. Dig får ingen trampa på! Du är på väg. Och du går din egen väg.

Om du nu råkar ha lite Jesus vid sidan av – några bättre vanor, t.o.m. en fin kyrka – så är det väl bara bra. Allt som kan vara till nytta. Men du är inte ute efter någon omvändelse. Du är inte intresserad av pånyttfödelsen. Den klarar du dig utan. Du behöver inte en ytterligare Herre i ditt liv. Den rollen klarar du allt själv.

Det är i alla fall vad du alltid har trott.

Och när man tänker efter är det en tro. En tro och tillit till jaget, självstyret, autonomin och att du garanterat kommer att lyckas.

De goda nyheterna för trasiga syndare med förkrossade hjärtan är att Gud kan göra dig till en ny människa och ge dig ett nytt livsmål. De dåliga nyheterna är att många nöjda, självtillräckliga, för-stolta-för-att-be, för-stora-för-att-följa-typer går miste om det nya liv Gud erbjuder i Kristus.

 

deyoung_100x100[1]Kevin DeYoung är förstepastor i University Reformed Church (RCA) i East Lansing, Michigan, nära Michigan State University. Han och hans fru Trisha har sex små barn. Du kan följa honom på Twitter.