Gud har förändrat dig och håller på att förändra dig

Gud har förändrat dig och håller på att förändra dig

Skulle du mest sannolikt säga ”Gud håller på att förändra mig” eller ”Gud har förändrat mig”?

Många kristna känner sig bekväma med att säga det förra, men en del av oss tvekar inför att säga det senare: ”Gud har förändrat mig.” Vi är mer beredda att säga ”Jag har mycket att ändra på. Jag är ett pågående arbete. Jag har ännu inte nått fram”.

Visst äger en pågående helgelseprocess rum i den troende, men pånyttfödelsens fullbordade verk är av lika stor betydelse. Pånyttfödelsen är en fullständig förvandling som påbörjar den fortsatta helgelseprocessen.

Det verkar som många kristna har en god uppfattning om den pågående processen, men kanske ett svagare grepp om det fullbordade verket. Så här är sju bibelställen som tydligt talar om Kristi fullbordade verk i dig som troende.

Du är en ny skapelse

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit” (2 Kor 5:17).

Paulus säger inte ”om någon är i Kristus håller han på att bli en ny skapelse”. Han säger inte ”Det gamla håller på att gå förbi”. Inte heller säger han ”Det nya formas gradvis”. Han säger: ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit.” Här sker ingen process. Det är någonting som har hänt i sin helhet, och det är sant om du är i Kristus.

Du har blivit korsfäst

“Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig” (Gal 2:19b-20a).

Pånyttfödelsen var inte bara för Paulus; det här gäller varje troende. Saken är biff.

Du har uppstått

“Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida” (Kol 3:1).

Märk väl att det inte står: ”Om ni en dag hoppas att” utan ”Då ni alltså har…” Om du är troende har du uppstått med Kristus. Du har dött, och ditt liv är dolt med Kristus i Gud. Vi har något att göra (som i alla dessa bibelställen) – vi ska söka det som är där ovan, men det görs genom att ta in första delen av versen.

Din kropp är ett tempel åt den helige Ande

“Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” (Kor 6:19).

En del korinthier brottades också med pånyttfödelsen. ”Er kropp är ett tempel åt den helige Ande”, inte ”den håller på att bli ett tempel åt den helige Ande”. Ni har fått honom av Gud. Om du är i Kristus, bor den helige Ande med dig och i dig. Hans närvaro ger dig kraft, och det gör det kristna livet möjligt för dig. Därför är det viktigt att veta.

Du är ljus

”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn” (Ef 5:8).

Han säger inte: ”Ni har ljus”, utan ”ni är ljus”. Din självaste natur var mörker. Du var mörker, men nu är du ljus. Din natur har förändrats. Märk hur Paulus sammankopplar pånyttfödelse och helgelse: ”Ni är ljus.” Detta är pånyttfödelse. ”Vandra som ljusets barn.” Det är helgelse. Ni kan inte leva som ljus om ni inte är ljus.

Du har befriats från synden

”Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv” (Rom 6:22).

Många kristna kan inte greppa denna punkt. De skulle säga: ”Du förstår inte; jag syndar och misslyckas på många sätt. Jag är ännu inte fri från synd.” Paulus säger: ”Vänta nu! Du har befriats från synden.” Han skriver till vanliga kristna som oss. Synden är fortfarande din fiende, men inte längre din herre. Du är inte längre syndens fånge. Du är inte längre bunden i kedjor. Du är inte kvar under din gamle herre. Du kan bekämpa frestelsen med Guds nåd. Därför finns det hopp för dig.

Du är född på nytt

”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består” (1 Petr 1:23).

Du kan inte vara en aning född eller halvfödd. Antingen är du född, eller inte född. Språket klingar av en fullbordad övergång. Detta är vad som hänt med dig i Kristus. Pånyttfödelsen är Guds fullbordade verk i dig. Det är inte en process. Det sker inte stegvis. Det här skiljer den från helgelsen. Du kan vara en aning kär, men du kan inte vara en aning gift. Helgelsen är som att vara en aning kär. Pånyttfödelsen är som att vara gift. Antingen är du det, eller så är du det inte. Du kan inte vara en aning pånyttfödd.

Pånyttfödelsen är den fullbordade förvandling som påbörjar en fortsatt process kallad helgelse. Helgelsens stora sanning är att ”Gud förändrar mig”. Pånyttfödelsens stora sanning är att ”Gud har förändrat mig”. Vi behöver bådadera.

 

smith_100_100[1]Colin Smith är förstepastor i The Orchard Evangelical Free Church i Chicagos nordvästra förorter och rådsmedlem i The Gospel Coalition. För mer resurser av Colin Smith, besök Unlocking the Bible. Du kan även följa Colin på Twitter.