Gud har själv sagt (andakt av Charles Spurgeon)

Gud har själv sagt (andakt av Charles Spurgeon)

”Gud har själv sagt.”

Hebr 13:5

 

Om vi bara kan fatta tag i dessa ord genom tron, har vi ett vapen i vår hand, som kan besegra allt. Vilka tvivel kan inte bli dräpta med detta tveeggade svärd? Vilken fruktan skulle inte falla till marken med ett dödligt sår, för denna pil från Guds förbunds båge? Kommer inte livets sorger och dödens styng; fördärvet här inne och snarorna där ute; prövningarna ovanifrån och frestelserna underifrån – alla endast kännas som lindriga lidanden, när vi kan ta betäckning under ”Gud har själv sagt”? Ja; oavsett om det är för att få glädje i tristessen eller styrka i kampen, måste vi dagligen ha ”Gud har själv sagt” som vår dagliga tillflyktsort.

Av detta kan vi också lära oss hur ytterst viktigt det är att forska i Skrifterna. Det kan finnas ett löfte i Ordet som passar din situation precis, men som du inte känner till. Därför kan du inte bli tröstad av det. Du är som en fånge i en fängelsehåla, och det kan finnas en nyckel i knippan som kan låsa upp dörren så att du kan gå fri. Men om du inte letar upp den, förblir du fången, trots att friheten är så nära till hands. Det kan finnas ett verkningsfullt läkemedel i Skriftens stora apotek, men du förblir sjuk om du inte vill undersöka och forska i Skrifterna och finna vad ”Gud själv har sagt”.

Borde du inte, förutom att läsa Bibeln, lagra dina minnen fulla med Guds löften? Du kan minnas stormäns bevingade ord; du samlar på dig verser från kända poeter; borde du inte ha ett djup i din kunskap om Guds ord, så att du lätt kan citera dem när du vill lösa en svårighet eller omkullkasta ett tvivel?

Eftersom ”Gud har själv sagt” är ursprunget till all visdom, källan för all tröst, låt det rikligt bo hos dig, som en ”en källa, som flödar fram och ger evigt liv”. Så ska du växa dig friskare, starkare och glad i det gudomliga livet.