Guds rika gåvor (andakt av Charles Spurgeon)

Guds rika gåvor (andakt av Charles Spurgeon)

”De mättas av de rika gåvorna i ditt hus.”
Psalm 36:9

Sabas drottning blev alldeles häpen när hon fick se Salomos ymniga bord. Hon tappade nästan andan bara av att se en enda dags proviant och fylldes av lika mycket förundran över att tjänarna fick gästa vid det kungliga hovets festmåltid. Men vad är väl detta jämfört med gästfriheten som nådens Gud visar? Tio tusentals tusenden av hans folk får daglig föda. Hungriga och törstiga kommer de med stor aptit till banketten, men ingen av dem går därifrån utan att vara mätt. Det finns nog för var och en, nog för alla, nog för evigt.

Fastän skaran som spisar vid Jahves bord är lika oräknelig som himlens stjärnor, får ändå var och en sin ranson mat. Tänk på hur mycket nåd en kristen behöver – så mycket att ingen annan än den Evige kan tillgodose hela hans dagsbehov; och ändå bereder Herren sitt bord, inte bara för en, utan för många kristna. Inte bara för en dag, utan för många år. Och inte endast för många år, utan för generation efter generation.

Lägg märke till hur fullkomlig festmåltiden är, som texten talar om. Gästerna vid nådens bankett mättas, ja, de mättas i överflöd, och inte bara med normal kost, utan med rika gåvor, de rika gåvorna i Guds eget hus. Ett sådant festande garanteras av ett trofast löfte åt alla de människors barn som förtröstar i skuggan under Jahves vingar. Ett tag tänkte jag, att om jag bara hade fått de överblivna resterna i bakdörren till Guds nåd, skulle jag bli mätt; precis som kvinnan som sa ”Hundarna äter smulorna som faller från husses bord”; men inget av Guds barn serveras någonsin med skrap och rester. Som i fallet med Mefiboset, så får de alla äta vid kungens eget bord. I fråga om nåden har vi alla fått som Benjamin [1 Mos 43:34]  – vi har alla fått tio gånger mer än vi kunnat förvänta oss, och även om vår nöd är stor, förvånas vi ofta över det underbara överflöd av nåd som Gud låter oss uppleva och njuta av.