Spurgeon-andakt: HERREN bodde där

Spurgeon-andakt: HERREN bodde där

“Fastän HERREN bodde där”

Hesekiel 35:10

 

Edoms furstar såg hela landet ödelagt, och räknade med en lätt erövring; men det fanns ett stort hinder i vägen – som de inte kände till! ”HERREN bodde där”, och i det faktum att han var där, låg det utvalda landets speciella säkerhet. Vilka ränker och planer Guds folks fiender än smider, finns fortfarande samma kraftfulla barriär, som omintetgör deras plan. De heliga är Guds arvedel och han är mitt ibland dem, och kommer att beskydda alla som tillhör honom.

Vilken tröst denna försäkran ger oss i våra bekymmer och andliga konflikter! Vi har ständigt motstånd, och ändå bevaras vi för evigt! Hur ofta än Satan skjuter sina pilar mot vår tro, så besegrar vår tro kraften i helvetets brinnande pilar; de blir inte bara avvända, utan slocknar när de träffar dess sköld, för ”Herren är där”.

Våra goda gärningar blir utsatta för Satans angrepp. Det finns inte en dygd eller gåva som en helig troende haft, som inte blivit en måltavla för helvetiska kulor: oavsett om det var ett skinande och sprudlande hopp, en varm och glödande kärlek, ett tålamod som utstår allt eller en nit som var brinnande som eldkol, har den gamle fienden, som är fiende till allt gott, försökt att förgöra det. Det enda skälet till att någonting dygdigt eller älskvärt överlever i oss är detta: ”Herren är där”.

Om Herren är med oss hela livet igenom, behöver vi inte frukta när tron vacklar; för när väl vår sista stund är kommen, kommer vi att finna att ”Herren är där”; där böljorna går som högst och vattnet är som kallast, kommer vi att känna botten, och veta att det är gott: våra fötter kommer att stå på Klippan när tiden glider bort.

Kära älskade – från början till slutet av en kristens liv, är det enda skälet till att han inte går under, att ”Herren är där”. Först om den evige Gudens kärlek skulle förändras och lämna sina utvalda till att förgås, då kan Guds församling förstöras; men inte förrän dess, eftersom det står skrivet ”Jehova shammah” – Herren är där.