Högmodig av sina gåvor (andakt av Charles Spurgeon)

Högmodig av sina gåvor (andakt av Charles Spurgeon)

”Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.”
1 Korinthierbrevet 10:12

Märkligt nog verkar det vara möjligt att bli högmodig av det man fått som gåva. Någon säger ”Jag har stark tro, jag kommer aldrig falla; en ynklig liten tro kanske kan det, men aldrig jag.” ”Jag har brinnande kärlek”, säger någon annan. ”Jag kan stå fast, och jag riskerar aldrig att gå vilse.”

Den som berömmer sig av sina gåvor har i själva verket inte många gåvor att berömma sig av. En del av de som gör detta inbillar sig att deras gåvor kan bevara dem, och vet inte att vattnet konstant måste rinna från källan, annars torkar bäcken snart ut. Om inte en konstant tillförsel av olja kommer till lampan, kommer den bara ryka imorgon även om den brinner ljust idag, och den kommer avge en vidrig stank.

Akta dig så att du inte berömmer dig i dina gåvor, utan låt allt ditt beröm och förtroende finnas i Kristus och hans styrka, för endast så kan du bevaras från att falla. Var mycket mer i bön. Tillbringa längre tid i helig tillbedjan. Läs Skrifterna mer ihärdigt och konstant. Var ännu mer noga med hur du lever. Lev närmare Gud. Ta efter de bästa förebilderna. Låt ert tal bära en doft av himlen. Låt era hjärtan vara parfymerade med kärlek till människors själar.

Lev på ett sådant sätt att människor märker att du har varit med Jesus och lärt dig av honom. När sedan den glädjens dag kommer, då han som du älskar säger: ”Kom hit upp”, kommer du med glädje också få höra honom säga: ”Du har kämpat den goda kampen, du har fullbordat ditt lopp, och nu ska du få en rättfärdighetens segerkrans, som aldrig vissnar.”

Gå fram, du kristne, med kärlek och aktsamhet! Framåt, med helig fruktan och bävan! Framåt, med tro och förtroende till Jesus allena, och låt din ständiga bön heta: ”Uppehåll mig enligt ditt tal.” Han, och endast han, ”förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande.”