Hur du väljer ditt nästa jobb

Hur du väljer ditt nästa jobb

År 1997 sammanställde jag en lista bibeltexter som skulle hjälpa folk tänka igenom vad för slags jobb de bör försöka skaffa. Nedan har jag använt mig av denna lista och lagt till kommentarer för att mer specifikt utveckla vad jag tänker på.

Min bön är att dessa tankar ska hjälpa till att fylla ditt sinne med Kristus och hur allt i livet kretsar kring Kristus. Han har skapat dig för arbete och han bryr sig om vad du gör med den ena halvan av ditt vakna liv som du kallar ”arbete”. Han vill att du ska vara glad i arbetet, och han vill bli ärad i det.

Må Herren strategiskt utpostera dig på en arbetsplats, på ett sätt som bara han kan när hans folk verkligen bryr sig om den här typen av frågor.

12 frågor att tänka igenom

1. Kan du uppriktigt utföra alla delar av detta jobb ”till Guds ära”, d.v.s. på ett sätt som markerar hur överlägset värdefull han är över allt annat?

Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära (1 Kor 10:31).

Det är väl en självklarhet att ett jobb där du måste synda inte kommer att kunna utföras till Guds ära. Synd är varje känsla, ord eller handling som antyder att Guds ära inte är överlägset värdefull. Så du kan inte synda till Guds ära. Men det är inte alltid så tydligt. Ett jobb kan få mig att göra en del tveksamma saker som inte tydligt är syndiga. Då blir frågan: Är mitt samvete rent? En avgörande text här är Rom 14:23: ”Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd.”

2. Tar du detta jobb som en del av din strategi att växa mer i personlig helgelse?

Detta är Guds vilja: att ni helgas. (1 Thess 4:3)

När Paulus skriver: ”Sträva efter rättfärdighet” (1 Tim 6:11; 2 Tim 2:22) menar han inte ”i kyrkan och hemma, men inte på jobbet”. Vi jobbar ungefär halva vårt vakna liv. Om vi är kallade till att helgas som personer på livets alla områden, då spelar även jobbet roll. Det behagar Gud om du ställer frågan: Hur passar detta jobb in i min övergripande strategi att sträva efter kristuslik karaktär.

3. Kommer detta jobb att hjälpa eller hindra dig i att mer och mer uppskatta hur värdefullt det är att känna Kristus Jesus, din Herre?

Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. (Fil 3:8)

Tänk igenom vad detta jobb ställer för krav och hur det kan påverka din strävan efter att känna och värdesätta Jesus. Kommer det t.ex. kräva av dig att du väljer mellan att glänsa på jobbet eller troget tillbe med syskonen? Kommer du utsättas för syndiga bilder eller erbjudanden som du är svag för – alltså, som lockar dig att uppskatta den här världen mer än Kristus?

4. Kommer jobbet leda till att du felaktigt pressas att tänka, känna eller handla emot din Kung Jesus?

Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. (1 Kor 7:23)

Här avses slaveri. Alla jobb har restriktioner. Vi måste vara på plats. Vi måste nå vissa resultat. Vi måste följa vissa rutiner. Restriktioner är inte slaveri om vi med glädje ser att de är visa. Kommer detta jobb utsätta dig för en press som inte är tillåten – då du på något sätt utsätts för förtryck eller blir förslavad?

5. Kommer detta jobb hjälpa dig skapa ett övergripande livsmönster där du på ett påtagligt sätt är delaktig i att uppfylla Guds stora plan att upphöja Kristus bland alla världens onådda folk?

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

När det gäller missionsbefallningen kan man bara vara en av tre saker: antingen en som reser ut, en som sänder, eller en som är olydig. Det finns ingen neutralzon. Alla reser inte ut, men alla vet vi att det behövs de som reser. Vi är alla världskristna. Vi är alla nedtyngda av att det finns så många onådda folk, och vi lyssnar spänt på nyheterna om hur evangeliet sprids.

En del jobb kanske främjar detta livsmål på ett tydligt sätt genom att det innebär mycket resande och möten med många olika folkgrupper. Andra jobb kan tyckas orelaterade, men är de det? Arbetsplatsen är en inkomstkälla för att ge till Kristi stora sak. På arbetsplatsen kan människor omvändas och rekryteras för den globala missionen. På arbetsplatser får man träning för den typ av saker man kan göra för att tjäna pengar i ett annat land där det finns få kristna. På arbetsplatser kan man tala förståndigt och vist om världens folk.

6. Kommer detta jobb vara värt din bästa ansträngning?

Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. (Pred 9:10)

Ingenting ska göras halvhjärtat. Detta betyder att sådant som inte är värt att göra helhjärtat bör upphöra i ditt liv. Varje uppgift behöver inte ha stor betydelse för att vara värda stora ansträngningar. Det mesta vi gör en helt vanlig dag har i sig självt ganska liten betydelse. Jobbar man på monteringsbanan upprepar man hundratals gånger samma sak som i sig själv inte tycks ha stor betydelse. Men om varan eller tjänsten är värdefull blir den samlade effekten av tusentals uppgifter med liten betydelse enorm. Dessa uppgifter kan genom en troshandling förvandlas till tillbedjan. Det är detta som det innebär att göra det med kraft och till Guds ära.

7. Kommer aktiviteterna och arbetsmiljön mer forma dig eller kommer du att kunna forma detta för att uppnå Guds plan att förstora Kristus?

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. (Rom 12:2)

Känn dig själv. Vi är alla mer eller mindre känsliga för olika frestelser. Kristna ska forma världen och inte bli formade av världen. Ja, det stämmer att vi alla formas av vår kultur (språk, kläder, m.m.) Men Gud vill att detta ska vara ömsesidigt. Vi är en del av den här världens kultur för att vi ska kunna förmedla att vi lever för en skatt som är bortom den här världen. Finns det något hopp om god inverkan i detta jobb? Eller, om man tänker realistiskt, blir effekten den omvända?

8. Kommer detta jobb ge dig tillfälle att vara radikalt kristen så att ditt ljus skiner för din Faders skull, eller kommer ditt deltagande i företagsvisionen per definition mer att kväva din veke?

På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. (Matt 5:16)

Det finns bolag – och de blir alltfler – vars policyer och procedurer kommer sätta munkavel på dig så att du inte skulle kunna tala med sanning och kärlek utan att få sparken. Om du tar det här jobbet, tar du även denna munkavel? Är det Guds vilja för dig?

9. Stämmer det här jobbets mål överens med ditt livs mål: att med tilltagande styrka bli radikalt, offentligt, fruktsamt överlåten till Kristus till varje pris?

Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. (Mark 8:34)

Om du upplever en tid av påtaglig andlig tillväxt, fråga dig hur ett nytt jobb kan påverka detta. Det finns typer av arbetsuppgifter, människor, stress och scheman, som kan få denna tillväxt att tvärbromsa. Är denna nya nivå av kärlek till Kristus viktig nog för dig att du faktiskt vill prioritera denna, om nödvändigt, över det nya jobbet?

10. Kommer jobbet kännas som en god investering i ditt liv när dessa “två sekunders förberedelse för evigheten” är över?

Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. (Jak 4:14)

Gud säger att det finns vishet att få när vi tänker på att våra dagar är räknade (Ps 90:12). Det kommer alltså tjäna till att du gör ett vist val i fråga om nytt jobb om du frågar dig hur det förhåller sig till livets korthet. När Herren kallar på oss eller kommer till oss, vill vi bli funna med att göra vad som behagar honom. Och vi vill känna oss nöjda med att vi gjort ett vist val sett till hur kort och sårbart livet är.

11. Stämmer detta jobb överens med varför du tror att Kristus skapade och köpte dig?

“Var och en som är uppkallad efter mitt namn, och som jag har skapat till min ära” (Jes 43:6-7). “Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!” (1 Kor 6:20)

Du är unik. Detta är fantastiskt och sant. Jag förundras ofta, när jag sitter på en befolkad flygplats, över att alla dessa tusentals människor ser ut som människor, men ändå är så olika. Hur kan det finnas så många skillnader i samma sorts varelse? Men det gör det. Och ingen av dem är resultatet av en slump. Gud skapade dem alla som unika prismor som bryter hans ära som bara just det prismat kan. Frågan är: Kommer detta jobb att dölja hur unikt ditt prisma är? Eller kommer det ge dig utrymme att skina?

12. Stämmer detta jobb överens med yttersta sanningen att allt existerar för Kristus?

”Allt är skapat genom honom [Kristus] och till honom.” (Kol 1:16)

Om allting existerar för Kristus, kan det då finnas några arbeten som är fel? Ja, för människor försöker använda saker till andra ändamål än att ära Kristus. Allt som Gud har gjort är gott. Det finns till för att förmedla någonting om hans storhet och skönhet. Kommer detta jobb göra dig fri att ta det han gjort och använda det för sådant som ärar honom?

Jag hoppas ni ser utifrån detta att det inte finns så många enkla svar på funderingarna kring vilket jobb man bör försöka skaffa. Det handlar inte om att göra allting enklare, utan att göra så att allting kretsar kring Kristus, upphöjer Kristus och hämtar sin kraft hos Kristus. Om du har rätt inställning i dessa typer av frågor kommer Gud att leda dig. Sök honom främst på dessa sätt och låt ditt hjärta leda dig.

 

GDWU2WJohn Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, en ursprungligen svensk församling grundad av svenska emigranter på 1800-talet. Han är också författare till ett stort antal böcker, varav Guds stora passion är den första utgiven på svenska. Denna bok kan köpas här.