Hur jag föredrar att läsa Bibeln

Hur jag föredrar att läsa Bibeln

Av Jim Elliff

 

Det är arrogant att påstå att man har den bästa metoden för att läsa Bibeln som gäller för alla. Men jag ska visa er hur jag bäst läser Bibeln . . . och varför detta fungerar så bra för mig.

Jag har varit bibelläsare i många år och jag har helt klart följt många olika planer. Ibland har jag läst igenom Bibeln på sju veckor. Jag tror till och med att jag läste igenom den på en månad en gång, eller två. Sådana “maraton”-planer är lite för mycket för de flesta, men kan vara till hjälp i en del speciella situationer. Jag har läst i olika sektioner varje dag. Jag har läst slumpade böcker, fast sett till att jag tagit alla böcker till slut, innan den bestämda tiden var ute. Jag har använt planer som parat ihop vissa böcker för att ge en mer kronologisk känsla i läsandet. Större delen av mitt liv som troende har jag läst Bibeln minst en gång om året, där jag läst vissa delar flera gånger. En del år har jag inte varit helt konsekvent, men detta har oftast varit för att jag helt enkelt inte haft någon plan på förhand.

Ingen bibelläsningsplan är slöseri med tid, givetvis, men jag har nu kommit till insikten att det finns ett bättre sätt att tänka när det gäller bibelläsning. Jag rekommenderar nu att man låter sig bli helt genomdränkt av en eller två bibelböcker under loppet av flera månader. Detta är den metod jag föredrar. Uppriktigt sagt hade jag ingen aning om att bibelläsning kunde vara så förvandlande och intressant som med denna metod, både för mig och många vänner som provat den, på min inrådan.

Tre saker som frestar att ersätta en meningsfull bibelläsning:

Att endast se Bibeln som en andaktsbok

Oavsett om du föredrar min nya plan eller inte, vill jag uppmärksamma dig på tre distraktioner som alltid kan locka bort den mest hederlige kristne från sin bibel. Det första är att se Bibeln som en andaktsbok. Med detta menar jag att man har den synen, att vi främst bara ska läsa Bibeln i andaktsstunden, för att få ett andligt uppsving för dagen. Vi ska ju ha andakter, detta vill jag inte tala nedsättande om. Men här ser man bibelläsningen endast som någonting som ska ge en ett lyft, inte någon sanning. Man läser Bibeln som en självhjälpsbok som ger de guldkorn man behöver för att klara sig igenom dagen. De flesta troende jag känner har haft denna syn. Jag hade den också under många år. Man känner ofta igen dem på att de nästan inte kan tala om någonting bibliskt, ens efter flera år av att ha läst, förutom om hur bra de känner sig när de har andakt.

Jag menar inte att en som bara håller på med andaktsmässig läsning inte bryr sig om sanning alls, men han anstränger sig inte direkt för att söka den heller. Inte riktigt. Han skulle hellre ta vilken synbar betydelse som dyker upp först eller vad som helst som någon sagt, som finns färskt i minnet, till att vara textens betydelse, än att göra någon ansträngning för att förstå den själv. Han hoppar över de svåra och till synes orelaterade delarna som ligger mellan dessa starka verser, som han tycker är till mest hjälp för honom. Ibland kan andaktsläsaren uppfatta texten rätt, men ofta kommer han att ha fel, eller vara ensidig i att förstå texten. Och trots all denna läsning, under flera år, ändras hans förståelse för Skriften aldrig särskilt mycket.

Bra böcker

Bra böcker är en annan sak som avleder från seriös bibelläsning. Jag har haft ett stort bibliotek under många år och har lagt mycket tid på att läsa böcker. Jag är också författare till många böcker själv. Men jag kan säga utan tvekan att många människor inte är seriösa bibelläsare på grund av de bästa av dessa böcker.

Vi bör läsa en del böcker, men väldigt selektivt. Nyligen, i ett annat land, staplade jag upp en serie på fem stora böcker bredvid Bibeln. Männen som lyssnade på mig fick dessa böcker som del av ett bokläsningsseminarium för det kommande året. Böckerna var ungefär fem gånger högre än Bibeln. De kommer bara att behöva läsa sju-åtta sidor varje dag under terminen för att ta sig igenom dessa fina böcker. Men jag ställde frågan: “Hur många av er kommer att läsa lika mycket bibel varje dag?” De suckade, för de förstod min poäng. Vem kan ägna seriös tid åt att läsa Bibeln när det finns så mycket annan bra läsning som väntar? Jag sa: “Ni kan läsa igenom Bibeln minst tre gånger under detta år, på samma tid som det kommer att ta er att läsa dessa böcker.”

Många slutar aldrig med att köpa böcker, och de bygger stora bibliotek. När jag ser alla dessa rader av böcker tänker jag: “Kan de tacka nej till dessa stora författare som stirrar på dem från dessa hyllor?” Böckerna säger: “Läs mig, läs mig,” varje gång de går igenom rummet.

Jag har ett sådant bibliotek. Det är imponerande. Men för några år sedan dog någonting i mig när det gäller dessa böcker. Mekanismen inom mig som längtade efter dem sviktade och gav efter för någonting ännu mer tilldragande. Jag läser fortfarande lite, men jag har inte samma smak för dessa böcker som jag haft innan. De känns numera så mycket mindre viktiga än Bibeln, att jag inte klarar av att lägga den tid jag brukade lägga på dem. Jag försöker inte framhäva min fromhet. Detta är sanningen, och jag tycks inte kunna uppväcka de gamla begären jag hade efter böckerna. Resultatet är att jag gjort mig av med ett par tusen, och kommer göra mig av med fler när jag hinner. Jag tror att dessa böcker fick sin dödsstöt när jag hade läst en serie på 66 böcker, som gör mycket mer för mig. Jag måste erkänna att jag inte ens känner för att få andra att läsa de böcker jag själv är författare till heller, även om jag tror att Gud har använt dem i mångas liv. Det är konstigt, men sant.

Jag har ofta stött på bibelstudenter på seminarier och bibelskolor som säger: “Jag har inte tid för Bibeln i skolan eftersom jag har så mycket att läsa.” Visst är det intressant, att en del studenter läser mycket mindre Bibeln på seminariet än de gjorde innan de gick dit. De kommer att gå ur som svagare kristna om de inte gör någonting åt detta. En del påbörjar sin verksamhet utan att ens ha läst igenom Bibeln! En del har bara läst igenom den en gång. Att läsa om Bibeln har ersatt själva bibelläsningen och bibelsamtalen i många teologiska sammanhang. Behagar detta Gud?

Jag hoppas kunna läsa fler av de rätta böckerna i mitt liv, för det finns en hel del läsvärda sådana, men jag skulle mycket hellre vilja läsa och behärska Bibeln. Ofta är det så att vi måste välja, och i så fall vet jag vilken jag väljer.

Kommentarer och studiebiblar

Ett tredje lockbete som leder en bort från Bibeln är de kommentarer och studiebiblar vi har. Nu kanske jag gör mig några fiender här, särskilt de som lagt stora pengar på dessa böcker. Visst behöver vi sådana verktyg. Vi kan inte säga någonting illa om dem per se. Det är klart lite hycklande om jag, som lärare, vägrar använda kommentarer och sedan blir en kommentar för någon annan om en viss text genom att jag undervisar i den. Det förstår jag. Men jag vill mena att man inte mediterar på en text genom att sprida ut en massa kommentarer framför sig—då mediterar man över vad människor säger om texten. Av denna anledning hoppar de människor som är beroende av kommentarer över själva det medel som Gud förordnat för att ge välsignelse in i deras liv—bibelmeditationen. Och när en troendes ögon ständigt viker ner mot studienoterna i studiebibeln, istället för att fokusera på själva texten, missar han just den sak som är avsedd att göra honom till “ett träd, planterat vid vattenbäckar” (Psalm 1:3).

Än en gång, det finns mycket bra i dessa verktyg, men jag menar bara att Bibeln själv kan göra så mycket gott för dig, mycket mer än vad någon skriver om den. Det är kombinationen av Bibeln och själva processen som Gud välsignar och använder när våra ögon är på Hans ord. Och det är bara en logisk slutsats att kommentarerna ofta tolkar fel, för läser man många av dem ser man att de motsäger varandra. Hur mycket av Bibeln kommer du då behöva förstå för att kunna veta vilken kommentar eller studiebibel som har rätt? Jag överdriver lite här, det förstår jag. Vi har alla fått mycket hjälp av andras utmärkta arbete—men jag tror du förstår mig. Var åtminstone sparsam med att använda dessa verktyg och disciplinera dig själv att bli en verklig bibelbegrundare.

När George Müller, en man som kunde sju språk, bestämde sig för att sätta kommentarerna åt sidan och gå till Bibeln allena, sa han att han fick ut så mycket mer bara på den första kvällen än han fått på flera veckor av att ha använt kommentarer, “men med denna skillnad: det var mat för min själ.” Detta kommer den som tränar sig själv väl i bibelläsning att uppleva.

Tio enkla förslag för en meningsfull bibelläsning:

Genomdränkning som meditationsmetod

Vad menar jag då med att bli helt genomdränkt av Bibeln? Helt enkelt: Välj en bok (eller två) i Bibeln och bli helt genomsprängd med den genom att läsa och läsa om den flera gånger.

Som illustration, börja kanske med en liten bibelbok som Filipperbrevet, Första Timoteusbrevet, Första Petrusbrevet, eller andra. Läs denna bok fem dagar i veckan (ha två dagar över för att hinna ikapp). Det tar inte lång tid. Du kan göra detta i flera månader och läsa igenom den så många som 50 gånger. Vid det laget tror jag att du har en hel del kunskap om boken!

Eller så kan du läsa en längre bok helt igenom på en femdagarsvecka. Till exempel har Lukas 24 kapitel, så du läser cirka fem kapitel om dagen. Läs igenom den varje vecka på detta sätt i flera månader.

De mindre böckerna kan alltså läsas helt igenom varje dag, men längre böcker kan man läsa på en vecka. Huvudsaken är att man läser så många gånger som möjligt och bli helt mättad av den.

Första Moseboken är så grundläggande för resten av Bibeln, så den kan vara bra att börja med (50 kapitel). Om du är ambitiös kan det vara bra att lägga till en nytestamentlig bok som Matteus (28 kapitel). Du kan i så fall läsa dessa varje vecka eller varannan vecka. Så med en femdagarsplan får du läsa knappt 16 kapitel ur Första Moseboken och Matteus om dagen, vilket kan ta en och en halv till två timmar, beroende på hur du läser och begrundar. Om du läser dessa varannan vecka, läser du mindre än åtta kapitel om dagen, vilket kan ta omkring en timme eller mindre. Detta kan man också göra under flera månader. Jag föreslår 4-6 månader.

Du förstår säkert vad jag är ute efter genom att föreslå detta. Du kan även göra din egen plan. Det viktiga är att bli helt genomdränkt av Bibeln genom att upprepa läsandet.

Det finns även andra viktiga förslag som kan förbättra bibelläsningen.

Läs för att förstå

Istället för att se Bibeln som andaktsbok, som jag talade om tidigare, gör det till ditt mål att förstå och tillämpa texten. Varje gång du läser igenom hela boken kommer du känna att du växer i förståelsen. Försök lista ut varför författaren har skrivit denna bok. Kämpa med att förstå svåra stycken. Försök lista ut hur boken är strukturerad. Nöj dig inte med en ytlig förståelse, utan fortsätt kämpa vidare för att förstå ännu mer.

Läs högt ibland

Du kommer att bli förvånad hur det kan hjälpa förståelsen att läsa Bibeln högt. Ibland kan texten endast öppna sig på detta sätt. Ett kapitel tar i genomsnitt cirka fem minuter att läsa högt.

Markera i Bibeln

Det var den namnkunnige pastorn Charles Spurgeon som sa: “En välmarkerad bibel är tecknet på en välnärd själ.” Vi köper helst speciella markeringspennor som är syrafria, har liten spets och inte går igenom pappret.

Det är inte alltid det bästa att markera i Bibeln med en tuschpenna. När du väl gjort det är möjligheten att fortsätta begränsad. Plus, om du läser igenom texten några gånger kommer du hålla på och stryka under och kanske hittar så mycket meningsfulla verser att du stryker under allihop! Detta är inte en bra plan. Använd istället specialpennorna för att omsorgsfullt ringa in upprepade eller viktiga ord eller fraser istället för hela verser. Om du vill minnas en vers, ringa bara in numret. Dra linjer till andra ord eller begrepp. Använd andra symboler om du vill. Anteckna i marginalen. Känn dig gärna fri att byta färg när du vill. När du läser mycket kan du helt enkelt inte hålla reda på vilka olika färger som ska passa de olika begreppen eller orden under den aktuella bibelns livstid. Med detta sagt; ibland kan du läsa igenom efter någonting speciellt och markera detta varje gång det dyker upp, men oftast är det bäst att ta en färg som får ordet eller begreppet att sticka ut. Jag föreslår att vara lite återhållsam första gången du läser eftersom du kommer se det så annorlunda senare.

Skaffa en bra bibel

Bibeln är ditt främsta verktyg i livet. Det är värt att lägga lite pengar på. Skaffa en pålitlig översättning. Jag föredrar antingen New American Standard Bible (NASB) eller English Standard Version (ESV), men andra kan rekommendera andra översättningar. Om du kan, skaffa en bibel med utrymme för att göra markeringar. Jag har en bibel med bred marginal. Och se till att din bibel har ett bra omslag. Eftersom du lägger tid åt ordet och markerar i bibeln på olika sätt, är det tacksamt att ha en som håller länge. Jag ser det som absolut nödvändigt att ha en bibel i äkta läder. Konstgjort läder spricker ofta, och pocketbiblar håller naturligtvis inte länge.

Läs med andra när du har möjlighet

Att läsa tillsammans med andra när det är möjligt är så uppmuntrande. En del lägger detta till sin regelbundna läsning. Exempelvis kan du välja en bok att läsa igenom flera gånger under ett par månader med din make/maka innan ni ska sova. Det spelar ingen roll hur långt ni kommer. Bara fortsätt där ni var föregående kväll. Ni kan läsa tills en av er somnar. Läs om boken igen och igen utan någon press hur mycket ni ska läsa.

Eller så kan du läsa en gång i veckan eller varje dag med en vän via Skype eller i telefon. En del gör detta med en släkting eller vän som bor långt borta, som ett sätt att ha bra andakter tillsammans. Läsningen leder ofta till naturliga samtal om textens betydelse. I början läser ni bara, men allteftersom, kanske redan efter en eller två gånger till kommer ni börja se saker som bara väntar på att diskuteras.

Lyssna till Bibeln

Jag har mycket användning av ljudbiblar. Man kan hitta uppläsningar av Bibeln på olika språk på flera sidor på nätet som YouVersion.com eller BibleGateway.com. Jag har laddat ner min favoritljudbibel “Word of Promise” till min mp3-spelare som jag använder när jag promenerar eller på kvällen innan jag lägger mig och när jag vaknar mitt i natten. Jag ställer in tiden på min mp3-spelare så att den inte fortsätter när jag somnat om. De sista nätterna, mitt i natten, har jag till exempel lyssnat igenom 1 Joh. flera gånger. Jag lyssnar helst på samma bok flera gånger. Detta har visat sig vara mycket nyttigt.

Min fru bär ibland på sig sin mp3-spelare medan hon arbetar, vilket gör att hon kan lyssna flera gånger på vissa böcker som hon försöker att lära sig.

Lägg märke till geografin

Även om alla inte kommer tycka detta är nödvändigt, kom ihåg att Gud har en avsikt med att namn, berg, vägar och vattendrag omnämns i Bibeln. Jag har funnit att detta ibland gör texttolkningen mycket mer meningsfull och minnesvärd. Att veta att gadarenerna, där den demonbesatte mannen bodde, ligger på hedningarnas sida av Gennesarets sjö, hjälper en att förstå varför folket hade svinhjordar, som var förbjudet för judarna att äta, till exempel. Du kan använda kartorna längst bak i bibeln, men att skaffa en fin atlas är till ännu större hjälp. Eller så kan du besöka en sajt som BibleAtlas.org där du kan skriva in namnet på platsen och få fram en karta.

Dela med dig av dina upptäckter

Det är så spännande att läsa Bibeln och upptäcka nya insikter eller äntligen förstå varför en bok skrevs eller hur den är strukturerad. Du måste dela med dig av dina insikter. Gör detta till en vana så kan du även uppmuntra många andra samtidigt som du växer.

Läs samma bok/böcker med vänner för att få maximalt med insikter

Om en vän eller flera vänner alla brottas med samma bok eller böcker, är dörren öppen för mycket bra samtal när ni träffas eller mailar till varandra. Detta är till enorm hjälp för att växa som troende.

Till sist

Livet är ganska kort, ändå. Om du gör vad jag föreslår, tänk på hur du kan börja växa som aldrig tidigare. Att vara troende är en seriös verksamhet, du behöver en guide som Bibeln. Guds Ande tänker använda den i ditt liv. Det finns ingen anledning att inte tro att du kan göra detta. När du väl börjar närma dig Bibeln på större allvar, är jag nästan säker på att du aldrig kommer kunna sluta. Du kommer markera denna dag som en stor vändpunkt i ditt liv. Vem vet vad Gud kommer att göra genom en människa som dig om du bara fyller ditt sinne med Guds ord?

 

 

Översatt från www.ccwtoday.org

Copyright © 2013 Jim Elliff
Christian Communicators Worldwide, Inc.