Fråga 6: Hur kan vi ära Gud? | Evangeliekatekesen

Vi ärar Gud genom att njuta av honom, älska honom, lita på honom, och genom att följa hans vilja, bud och lag.

5 Mos 11:1

Du skall älska HERREN, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.