Fråga 29: Hur kan vi bli räddade? | Evangeliekatekesen

Bara genom tro på Jesus Kristus och hans ställföreträdande sonande död på korset; så fastän vi alla är skyldiga till att inte ha lytt Gud och fortfarande är benägna att göra allt ont, tillräknar Gud oss ändå, utan något i vår egen förtjänst, av hans nåd, Kristi fullkomliga rättfärdighet när vi omvänder oss och tror på honom.

 

 

Det finns en nytestamentlig berättelse, i Apostlagärningarna 16-
-där Paulus och Silas sitter i fängelse, det blir jordbävning-
-och fångarna flyr, och fångvaktaren blir helt förtvivlad.
Han försöker ta sitt liv, men Paulus stoppar honom.
Sedan frågar fångvaktaren: “Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?”
Paulus ger det korta, fina, absolut underbara svaret: “Tro på Herren Jesus-”
“-så blir du frälst, du och din familj.” Tro på Herren Jesus.
“Vad ska vi göra för att bli frälsta (räddade)?” är den viktigaste fråga man-
-kan ställa i detta liv och inför nästa.
Här är en bra sammanfattning av vad det innebär att tro på Kristus-
-en tro som räddar, och hur Gud räddar genom tron.
Det finns två nyckelord här, det första: “Endast”—tro på Jesus Kristus.
Det är inte så konstigt att tala om tro—människor tror ju på saker.
Men om man säger “endast tro”, inte tro plus någonting annat-
-inte tro plus din härstamning, eller hur mycket välgörenhet du gör.
Inte heller tro plus hur många gånger du kan be. Det är “endast” tro.
Det är en tro på Jesus Kristus—den har ett objekt.
Många snackar om tro, och att man är en troende—”man måste ha tro”.
Men tron i sig själv betyder inget—det är han vi tror på som räddar oss.
Det handlar inte om att ha starka övertygelser eller vara uppriktig-
-eller ha en tro på andligheter, utan det är en tro på Jesus Kristus.
Det är Han, som vi tror på, som räddar oss.
Tron är bara ett instrument—inte den goda gärning som får Gud att säga:
“Du är inte mycket att hurra för men du har tro, och det gillar jag.”
Nej, tron förenar oss med Kristus, och han räddar oss.
Det är föremålet för tron som har betydelse.
Jag växte upp i en kall del av landet, och vi brukade åka skridskor-
-och spela hockey. Vi gick försiktigt ut på isen för att se om den var-
-tjock nog. Någon kunde glida runt och ha mycket tro på isen-
-medan någon gick väldigt försiktigt på tå och knappt hade tro att gå ut-
-på isen. Men vad är det som gör de båda säkra?
Det är inte hur stor tro de har, även om man vill ha det-
-utan det är tjockleken på isen, det som man står på, som räddar en.
Detta är Jesus Kristus, det är endast genom tron på honom.
Det andra ordet som är så viktigt här är “tillräknar”.
Det är absolut nödvändigt för evangeliet och tron, att-
-det rättfärdiga liv som Kristus levde blir tillräknat åt oss.
Det blir alltså oss tillgodoräknat, som en elektronisk överföring.
Det är skillnad mellan rättfärdighet som vi själva har eller fått ingjuten.
—En sorts rättfärdighet där man säger sig vara rättfärdig genom handlingar.
Detta är inte vad det handlar om. Detta handlar om Kristi rättfärdighet-
-utanför oss själva, men då vi förenats med Jesus genom tron, räknas den-
-som vår rättfärdighet, så att Gud är rättfärdig och rättfärdigar syndaren.
Detta är problemet i Romarbrevet 3 och evangeliets goda nyheter.
Fastän vi är syndare, rättfärdigar Gud oss och det gör Han rättvist.
Inte genom att vifta med trollspöet och se över med synden-
-utan för att vi tillhör Kristus, och har fått Hans rättfärdighet.
Därför kan Gud vara rättfärdig och vi bli rättfärdigade.

 

Ef 2:8-9

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.