Hur man ber med hjälp av Bibeln

Hur man ber med hjälp av Bibeln

Ibland gör de enklaste sakerna den största skillnaden. I många år har jag använt de 3 “F” som jag har lärt mig av Ben Patterson för att be genom Bibeln. Detta enkla verktyg har hjälpt mig att “be Bibeln” mer än någon annan enskild strategi. Jag har använt den i mina andaktsstunder och ofta när jag lett andra i bön.

1. Fröjdas

2. Förlåt mig

3. Fråga efter

Man kan göra en (eller oftast alla) av dessa tre saker med alla bibelverser. Vi kan fröjdas och tacka Gud för den han är, och för hans välsignelser. Vi kan ångra och be om förlåtelse för våra misstag och synder. Vi kan fråga om mer glädjeämnen och hjälp.

Nu slog jag bara upp Bibeln och fick fram Psalm 104. Vers 1 säger: “Lova HERREN, min själ! HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.” Hur skulle man nu kunna be igenom denna vers? Ja, vid första anblick kan det ju verka som att man inte kan göra någonting annat än att prisa Gud: “Käre Herre, du är hög och stor, Du är klädd i majestät och härlighet, amen.” Men försök en gång till med de 3 F:en.

Fröjdas – O Herre, du har rikligt välsignat mig, ja mycket mer än vad jag förtjänar. Vilken förmån att jag får kalla dig min Gud. Tack för att du gjorde mig ringare än änglarna och krönte mig med ära och härlighet.

Förlåt mig – för att jag har varit blind för din prakt och ditt majestät. Även om du är hög och stor känns mina omständigheter och besvikelser ofta större. Jag är ledsen för att jag varit så otacksam och tagit dina välsignelser för givna.

Fråga efter – Öppna mina ögon så att jag kan se dig som du är. Stäm upp en lovsång i mitt hjärta. Hjälp mig se din härlighet i världen du skapat, i människorna omkring mig och i Kristi ansikte.

Självklart lämpar ju sig vissa verser bättre för att be än andra. Psalmerna är särskilt lämpliga. Men med den enkla strategin: “Fröjdas—Förlåt mig—Fråga om” finns det nog inte någon bibelvers som inte kan användas som stöd i bönen.

deyoung_100x100[1]Kevin DeYoung är förstepastor i University Reformed Church (RCA) i East Lansing, Michigan, nära Michigan State University. Han och hans fru Trisha har sex små barn. Du kan följa honom på Twitter.