Fråga 3: Hur många personer är det i Gud? | Evangeliekatekesen

Fråga 3 ur Evangeliekatekesen:

Hur många personer är det i Gud?

Svar:

Det är tre personer i den ende sanne och levande Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande. De är av samma väsen, lika i makt och ära.

Treenighetsläran är den viktigaste kristna läran–
–som de flesta inte tänker på.
Den är absolut väsentlig för vår tro men många kristna–
–verkar se den som ett svårt matteproblem.
Och även om vi förstår betydelsen så känns det inte–
–som den påverkar våra liv.
Ordet “treenighet” finns inte i Bibeln, men ordet fångar–
–en del bibliska sanningar.
Sju påståenden ligger i treenighetsläran:
Gud är en, det finns bara en Gud.
Fadern är Gud. Sonen är Gud. Den helige Ande är Gud.
Fadern är inte Sonen, Sonen är inte Anden, Anden är inte Fadern.
Dessa sju påståenden fångar treenighetsläran—en Gud i tre personer.
Kristna är alltså monoteister, vi tror inte på många gudar–
–utan bara en Gud som likväl existerar i tre personer.
Uttrycket “personer” är väldigt viktigt. Den tidiga kyrkan–
–brottades med vad som var lämpligast att säga–
–och “personer” passar verkligen till de tre “personerna”–
–och deras relation till varandra.
Att Fadern, Sonen och den helige Ande är i ömsesidig enhet–
–men ändå olika.
Den ene är inte den andre men de är jämlika i rang, makt, ära, majestät–
–Fader, Son och helig Ande. Jesus sänder lärjungarna att döpa–
–i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Läran finns invävd genom hela Skriften.
Något som folk kan undra över är: “Vad spelar detta egentligen för roll?”
“OK, jag fattar, tre i en, en i tre, vad gör det för skillnad”–
–”i mitt kristna liv?”
Jag tror läran betyder tre viktiga saker för oss:
1: Den hjälper oss förstå hur det kan finnas enhet i mångfald.
Detta är en av de mest angelägna frågorna i världen.
Det finns vissa som är för mångfald. Vi är alla så olika…
Och andra vill att alla ska tänka, styras och uttrycka sig likadant.
Men treenigheten visar att man kan ha verklig enhet i mångfald:
Fadern, Sonen och Anden samarbetar enigt i frälsningen.
Fadern utväljer, Sonen fullbordar, Anden tillämpar.
De har olika roller och sätt att relatera till varandra. Det var den första.
2: Treenighetsläran lär oss om gemenskap.
Vi har en Gud som existerar i tre personer, i evig gemenskap med varandra.
Och så viktigt det är att vi kristna älskar och stöttar varandra.
Det här har sitt ursprung i gemenskapen i Treenigheten.
Slutligen och kanske allra viktigast: En treenig Gud innebär evig kärlek.
Kärleken har existerat för alltid. Om Gud bara var en enda person–
–hade Han behövt skapa någon för att älska.
Men Fadern, Sonen och den helige Ande har en evig kärleksrelation.
Kärleken är alltså inte någonting skapat.
Gud måste inte gå utanför Sig själv för att älska.
Kärleken fanns innan—kärleken är evig.
Och denne treenige Gud är helt och hållet kärleken själv.

2 Kor 13:13

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.