Fråga 4: Hur och varför skapade Gud oss? | Evangeliekatekesen

Gud skapade oss som man och kvinna efter sin egen avbild för att vi ska känna, älska, leva med och ära honom. Och det är rätt att vi som blev skapade av Gud ska leva till hans ära.

Varför gör folk bilder?
Folk gör bilder för att de vill avbilda något.
Om du gör en staty av Napoleon så vill du–
–inte att folk ska tänka på statyn, utan på Napoleon.
Du vill framhäva något speciellt med Napoleons karaktär.
Gud gör oss till Sin avbild. Vi kan diskutera om det är vårt intellekt–
–moral eller vilja som gör oss till Hans avbild.
Poängen är att Han vill avbilda någonting—nämligen Sig själv.
Så vi existerar för att visa Guds existens, och särskilt Hans ära–
–som jag tror är Guds mångfaldiga, fullkomliga egenskaper.
Han strålar av härlighet och har många fullkomliga egenskaper.
Vi vill tänka, leva och tala på ett sådant sätt som ger uppmärksamhet–
–åt Guds fullkomliga egenskaper, och vi gör detta som bäst–
–när vi själva är helt belåtna i dessa fullkomligheter.
De betyder mer än pengar, beröm, sex eller annat, som stjäl uppmärskamhet.
Ser folk oss värdera och vara så mättade av Hans ljuvlighet, vill de se mer.
Jag tror detta visar vad det innebär att ära Gud genom att vara Hans avbild.
Hans ära syns tydligast i Evangeliet, där Kristus dör för syndare.
2 Korintierbrevet 4:4 säger ju att Satan har förblindat de otroendes sinnen–
–så att de inte ser ljuset från evangeliet om Kristi härlighet–Guds avbild!
Guds ära skiner alltså som starkast i Kristus, i Evangeliet.
Om vi vill omformas helt till Hans avbild och uppvisa Hans ära–
–säger en föregående vers: Vi skådar Herrens härlighet och förvandlas–
–till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Anden.
Så vi ser på Honom och uppskattar och älskar Honom och formas–
–till Hans avbild.
När det står att Han gjorde oss till man och kvinna för detta ändamål–
–betyder det inte bara att vi ska föröka oss, utan att–
–detta sker bäst i gemenskap.
Det är inte bra för mannen att vara ensam—vem ska han visa Guds ära för?
Så “man och kvinna” står för gemenskapen–
–där Guds ära strålar fram och tillbaka och sedan ut i världen.
Vad jag vill säga är: Vi gör detta tillsammans!
Låt oss hjälpa varandra att ära Gud.

 

1 Mos 1:27

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.