Fråga 42: Hur ska vi läsa och lyssna till Guds Ord? | Evangeliekatekesen

Med ihärdighet, förberedelse och bön, så att vi kan ta emot det med tro, bevara det i våra hjärtan, och leva ut det i våra liv.

 

 

Bibeln är inte en vanlig bok. Vi ska närma oss den på ett unikt sätt.
Bibeln är utandad av Gud, som 2 Tim 3:16 säger.
Hela Bibeln är utandad av Gud, den är inspirerad. Inte bara “inspirerande”.
Människor kan bli inspirerade av Bibeln, men själva Bibeln är inspirerad.
Den är Guds ord till oss, Gud andas ut, öppnar sin heliga mun och talar.
Detta är Guds ord, och precis så som Gud ville att det skulle skrivas ner.
Vi ska närma oss detta med en särskild vördnad och omsorg.
Vi kommer till Bibeln försiktigt. Vi behöver vara vakna och beredda-
-och ta den på allvar.
Vi ska även ha en särskild vördnad, eftersom det är Gud som talar till oss.
Vi ska sätta oss under Ordet.
En troende kristen har slutat säga till Gud vad han ska göra-
-utan det är Gud som nu talar till oss.
En teolog har sagt att en kristen har lagt handen för munnen och är tyst.
Vi får visserligen klaga till Gud, det är mycket sånt i Psaltaren…
—men vi närmar oss Bibeln med vördnad, vill höra från Gud, och ställer oss-
-helt under Guds Ord.
Det är bra att det står att vårt mål inte bara är information.
Inte, att det är mindre än information! Gud använder information…
Men det är mer än bara information vi vill ha av Bibeln.
Gud vill att vi tar emot det i tro, och gläds i Ordet, vill ha det-
-är beroende av det och omfamnar det i tro och lagrar upp det i oss.
Det har sagts om John Bunyan att om man stack hål på honom, skulle-
-hans blod vara “bibligt”—han var så full av Bibeln att det rann ut.
Så vill också vi ha det i oss och leva ut det.
Jesus sa ju “Om ni älskar mig…”—vad? En kittlande känsla i hjärtat?
Nej, Han sa “Om ni älskar mig, håller ni mina bud.”
Om vi verkligen vill älska Gud, måste vi verkligen lyda Gud och Hans Ord-
-till oss, det är målet—att förvandlas av det, ta emot det i tro, tillbe-
-vid Hans fötter…
Vi måste komma till Guds Ord med samma attityd som vi kommer inför Gud.
Om Gud talade till dig, vilket Han gör i Bibeln, hur skulle vi göra?
Jo, vi skulle lyssna mycket noga, mycket vaket och mycket ödmjukt-
-med en förväntan och med avsikten att älska och lyda.

 

2 Tim 3:16-17

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.