Fråga 25: Innebär Kristi död att alla våra synder kan bli förlåtna? | Evangeliekatekesen

Ja, eftersom Kristi död på korset fullt ut betalade straffet för vår synd, så tillräknar Gud oss nådefullt Kristi rättfärdighet till oss som om det vore vår egen och ska inte längre komma ihåg våra synder.

 

För några år sen då jag hade cancer, hoppades jag att kirurgen-
-skulle kunna ta bort allt. Jag ville inte bara bli delvis botad.
När Jesus bar våra synder, är evangeliets mysterium att Han tog dem alla.
Han som är absolut fullkomlig dog i syndarens ställe.
Han identifierade Sig med oss i vår skuld och tog vårt straff.
Paulus skriver till korinthierna att Gud inte tillräknade dem deras synder.
Detta var för att Gud tillräknade Jesus synderna.
Jesus dör inte som martyr utan som ställföreträdare.
Evangeliets inbjudan gäller alla, men försäkran om förlåtelse gäller-
-endast för de som är i Kristus.
Augustus Toplady fångade denna säkerhet då han skrev:
“Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig.”
“Vattnet, blodet, som går fram från ditt hjärta, o Guds Lamm”-
-“blive mig en dubbel bot emot synd och lagens hot.”
Petrus säger att änglarna önskar att få blicka in i detta.
Och det de bara sett på avstånd, har den troende fullständig kunskap om.
Han bar skam och förakt, och stod fördömd i min plats.
Undret är att vår olydnad är helt täckt av Herren Jesu lydnad.
Alla våra synder är borttagna för evigt.

 

2 Kor 5:21

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

 

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.