Jesu sår (Charles Spurgeon)

Jesu sår (Charles Spurgeon)

”Och jag såg: i mitten mellan tronen … stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat.”
Uppenbarelseboken 5:6

Varför skulle vår upphöjde Herre visa sig i härligheten med sina sår? Jesu sår är hans prakt, hans juveler, hans invigda besmyckningar. För den troendes öga är Jesus överlägset vacker, för att han är ”vit och röd”: vit av sin oskuld och röd av sitt eget blod. Vi ser honom som liljan av renhet utan dess like och som rosen som rödfärgats med sitt eget levrade blod. Kristus är underbar på Olivberget och Tabor, och vid havet, men åh! Kristus var som mest enastående när han hängde på korset. Där såg vi all hans skönhet i perfektion, alla hans attribut utvecklade, all hans kärlek utdragen, all hans karaktär uttryckt.

Älskade, Jesu sår är långt mycket vackrare i våra ögon än all kungars pompa och ståt. Törnekronan är mer än ett kejserligt diadem. Det är sant att han inte nu bär spiran av vassrör, men där fanns en härlighet som aldrig kan blänka från en spira av guld. Jesus bär utseendet av ett slaktat Lamm som hovdräkt, i vilken han lockade våra själar, och friköpte dem med sin fullständiga försoning.

Inte heller är dessa bara Kristi besmyckningar: de är hans kärleks och segers troféer. Han har delat den starkes byte. Han har friköpt åt sig en stor skara som ingen kan räkna, och dessa ärr är minnesmärken för striden. Ah! om Kristus så älskar att behålla sitt lidande i hans folks minne, hur dyrbara bör inte hans sår vara för oss?

Se på hur varje sår han har,
ett dyrbart balsam ger.
Det helar vart ärr synden skar,
och botar döden mer.

Hans nåd förkunnar dessa sår,
de kärleks tecken är.
En garanti om sällhet vår,
i himlen ovan där.