Fråga 13: Kan någon följa Guds lag fullkomligt? | Evangeliekatekesen

Sedan syndafallet har ingen vanlig människa klarat att följa lagen fullkomligt, utan vi bryter genomgående mot lagen i tankar, ord och gärningar.

Gud skapade oss för att älska, åtnjuta, ära och lyda Honom, och genom detta-
-blomstra som människor.
Varför har vi då så svårt för att göra detta? Som en mycket avancerad-
-maskin som är trasig, fungerar vi inte som vi borde p.g.a. syndafallet.
Vad är syndafallet? —Gud skapade människor som kunde lyda Honom perfekt.
Men detta förlorades när den första människan, Adam valde att trotsa Gud.
Han föll i ett syndigt tillstånd och drog med oss alla.
Bibeln beskriver tillståndet på olika sätt: Andligt uppror, blindhet-
-sjukdom, slaveri och död. Hur påverkar detta oss idag?
Vi har inte bara blivit andligt skadade, utan helt handlingsförlamade.
Vi är inte bara svaga, utan saknar helt medfödd kraft att lyda och ära Gud.
Vi är främmande för vår Skapare, varandra och hela skapelsen.
I detta andligt förlamade tillstånd är vi inte bara oförmögna att lyda Gud-
-med handling och ord, utan även i våra tankar, attityder och motiv.
Som Jeremia sa: “Bedrägligare än allt annat är hjärtat…obotligt sjukt.”
“Vem kan förstå det?” Så vi är främmande och skyldiga inför en helig Gud.
Detta är förstås inte så roligt att tänka på, men det är inte slutet.
Det är de dåliga nyheterna som är själva bakgrunden för de goda nyheterna-
-som ger liv och hopp.
Fastän vi inte kan lyda Guds lag perfekt, var det En som höll lagen perfekt-
-för oss. Jesus lydde troget Fadern ända intill döden på korset.
Vi som förtröstar endast på Honom behöver inte längre leva under syndens-
-skuld, kraft och slaveri, utan vara fria.
Jesus sa: “Om Sonen gör er fria, är ni verkligen fria.”
Även om vi föll i Adam, är vi uppväckta med Kristus. Vi är säkra på att-
-Gud som uppväckte Jesus från de döda verkar i oss och inte kommer-
-släppa oss förrän den dag då Han för oss in i Hans eviga närvaro, i ära-
-där vi inte längre måste kämpa.
Där får vi äntligen frivilligt lyda Honom som skapat oss och friköpt oss.

Rom 3:10-12

Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.