Fråga 18: Kommer Gud låta vår olydnad och avgudadyrkan att gå ostraffad? | Evangeliekatekesen

Nej, varje synd är mot Guds suveränitet, helighet och godhet, och mot hans rättfärdiga lag, och Gud är rättfärdigt arg över våra synder och kommer att straffa dem i hans rättvisa dom både i detta livet, och i det liv som ska komma.

 

 

När Paulus predikade för Felix och Drusilla hade han tre punkter:
Rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen.
Det faktum att Felix och Drusilla hade en utomäktenskaplig relation-
-hindrade honom inte från att tala mycket tydligt om Guds rättvisa.
Det var ett kännetecken på hans predikan. I slutet av talet i Aten-
-säger han samma sak. Gud “har fastställt en dag då han ska döma världen…”
Detta är det bara Bibeln som talar om, för det syns varje dag i världen-
-att män och kvinnor kommer undan med alla sina brott.
Men Bibeln gör det tydligt att vi inte kommer undgå upptäckt eller straff-
-för evigt. Det kommer en räkenskapens dag.
Idén om att Gud är för snäll för att döma synden och att alla kommer-
-till himlen har inte någon grund i Bibeln.
Paulus’ varning i Efesierbrevet 5 är till de som bekänt tro till Jesus-
-så att de inte lyssnar på de som lär någonting annat än vad han lär:
Att det kommer en dag, som är fastställd och som kommer vara helt rättvis.
En dag när den dom som fälls är fullständigt slutgiltig.

 

Ef 5:5-6

Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.