Kristi dyrbara blod (Charles Spurgeon)

Kristi dyrbara blod (Charles Spurgeon)

”Kristi dyrbara blod.”
1 Petr 1:19

När vi står vid foten av korset ser vi att händerna, fötterna, sidan – alla utsöndrar de röda strömmar av dyrbart blod. Det är ”dyrbart” på grund av dess återlösande och försonande verkan. Genom det sonas Kristi folks synder. De blir friköpta från lagen; återförenas med Gud, blir ett med honom.

Kristi blod är även ”dyrbart” sett till dess renande kraft. Det ”renar från all synd”. ”Om än era synder är blodröda ska de bli snövita”. Genom Jesu blod lämnas inte en enda fläck kvar på någon troende, ingen skrynkla eller någonting sådant finns kvar. O dyrbara blod, som gör oss rena, som tar bort fläckarna från våra överflödande många missgärningar och låter oss stå, godtagna i den Älskade, trots alla de olika sätt på vilka vi gjort uppror mot vår Gud.

Kristi blod är på samma sätt ”dyrbart”, sett till dess bevarande kraft. Vi är skyddade från den fördärvande ängeln under det stänkta blodet. Kom ihåg att den verkliga orsaken till att vi blir skonade är att Gud ser blodet. Här finns tröst för oss när trons blick är svag, för Guds blick är fortfarande lika skarp som alltid.

Kristi blod är även ”dyrbart”, sett till dess helgande verkan. Samma blod som rättfärdigar genom att ta bort synden, ger, i dess efterverkan, liv åt den nya naturen och leder den framåt, till att kuva synden och följa Guds bud. Det finns ingen så stor motivation till helgelse som den som flödar från Jesu blodkärl.

Och ”dyrbart”, obeskrivligt dyrbart, är detta blod, för att det har en övervinnande kraft. Det står skrivet: ”De övervann honom genom Lammets blod”. Hur skulle de kunna annat? Han som strider tillsammans med Jesu dyrbara blod, strider med ett vapen som inte vet vad nederlag är. Jesu blod! Synden dör i dess närvaro, döden upphör att vara döden; himlens portar öppnas. Jesu blod! Vi ska marschera framåt, från seger till seger, så länge vi kan förtrösta på dess kraft!