Fråga 47: Lägger Herrens måltid till något till Kristi försoning? | Evangeliekatekesen

Nej, Kristus dog en gång för alla. Herrens måltid är en förbundsmåltid som firar Kristi försonande verk. Det är också ett hjälpmedel för att stärka vår tro när vi vänder oss till honom, och en försmak av Lammets framtida bröllopsmåltid.* Men de som tar del med hjärtan som inte är omvända äter och dricker en dom över sig själva.

*(Övers. anm. se Upp 19:9)

 

 

Jag såg nyligen en annons för en restaurang, som bara hade-
-restaurangens namn och orden “andlig mat”.
Jag började fundera på om att äta mat inte bara är en materiell upplevelse.
Jag började tänka på Herrens måltid – den andliga maten – vad den gör-
-och inte gör.
Det finns tre dimensioner till vad den gör: dåtid, nutid och framtid.
När Jesus instiftade nattvarden sa han till lärjungarna att göra detta-
-till minne av Honom. Det pekade tillbaka på vad Han gjort för dem.
Genom att minnas vad Jesus gjort får vi förankring i Hans fullbordade verk.
Herrens måltid är inte ett sätt att förtjäna sin frälsning på-
-utan andlig mat för de som är frälsta.
Det lägger inte någonting till Kristi fullbordade offer, en gång för alla.
Det befäster och stärker oss i Honom. Det blir en enkel bild av Evangeliet.
En gammal författare skrev: “Först hör vi Evangeliet, sen smakar vi det.”
“Evangeliet går fram i våra liv på två ben.”
Paulus sa i 1 Kor: “När ni äter brödet och dricker bägaren-”
“-förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer.”
Människor dricker ibland för att glömma sina bekymmer. Kristna, däremot-
-dricker för att minnas Jesu seger. Det är dåtidsdimensionen.
Paulus visar nutidsdimensionen av Herrens måltid när han skriver:
“Är ej välsignelsens bägare som vi välsignar, gemenskap med Kristi blod?”
“Är ej brödet som vi bryter, gemenskap med Kristi kropp?”
Ordet för gemenskap kan även betyda umgänge eller “kommunion”.
Tänk på vad det betyder. Det är inte bara en symbolisk påminnelse om-
-vad Jesus gjort för oss. Det är ett umgänge i nutiden med varandra-
-och med Jesus.
Det är viktigt att säga att brödet och vinet inte förvandlas på något sätt.
Jesus är inte fysiskt närvarande, Han är andligt och levande närvarande-
-då den helige Ande visar Honom för oss genom tron.
De som inte är frälsta bjuds att ta emot Kristus-
-och inte att delta i en måltid.
Genom att se kristna ta måltiden, får de höra Jesu kärleksfulla kall:
“Jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig bli hungrig-”
“-och den som tror på mig ska aldrig bli törstig.”
När vi troende tar nattvarden genom tro, möter Jesus oss och enar-
-oss som gemenskap och ger oss näring från Sig själv.
Han ger oss styrkan att älska och lyda honom. Det är nutiden.
När Jesus gav lärjungarna bägaren sa Han “Jag ska inte dricka av det-”
“-vinstocken ger förrän jag dricker det nytt i min Faders rike.”
Med dessa ord visade Han den framtida dimensionen i Herrens måltid-
-som ett tecken som pekar framåt mot den efterlängtade dagen.
Det är en försmak av Lammets bröllop och den eviga fest som troende-
-kommer ha med Kristus i härligheten.
Vi var brutna skapelser genom synden, men genom Kristi brutna kropp-
-är vi hela igen. I detta liv upplever vi vårt fallna tillstånds brutenhet.
Den framtida dimensionen i nattvarden visar oss framåt, med hopp-
-till en dag då vi blir helt hela och då vi med vår Frälsare och varandra-
-får ha den allra bästa måltiden!

 

1 Petr 3:18
Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.