Mammor behöver också teologi

Mammor behöver också teologi

Vad är det första du tänker på när du hör ordet teologi?

Tänker du på ord som inte går att uttala, eller flera hundra år gamla, dammiga, böcker, eller kanske långdragna predikningar? Om du hade behövt välja mellan att studera teologi och läsa en bok om praktiska tips för ditt vardagsliv, vad skulle du välja?

För många av oss mammor tycks blotta tanken på att studera teologi vara mer än vi orkar med på en vanlig dag. Vi kanske tänker: ”Vid just detta skede i livet kan jag inte lära mig teologi. Mitt liv är uppslukat och nedtyngt av de dagliga plikterna som mamma.” Kanske tänker vi att det bästa tidsfördrivet är att läsa om olika sätt att hjälpa vårt barn att somna, eller den nyttigaste maten för vårt växande barn, eller hur vi hindrar vårt förskolebarn från att ha ett raseriutbrott i kön till kassan.

Faktum är att vi är i desperat behov av teologi i alla våra dagliga plikter som mammor. Vi behöver teologi för läggdagsstrider, matbekymmer, livsmedelsbutiken och allt däremellan.

Exakt vad är teologi?

Ordet teologi kommer från det grekiska ordet theos (Gud) och logos (ord eller kunskapsbank). Teologi är kunskapsbanken om Gud, eller, enkelt uttryckt, studiet av Gud. Som kristna bör vi önska lära oss allt vi kan om Gud. Han är trots allt vår Skapare, Uppehållare och Frälsare.

Att lära sig teologi är dock bara det första steget. Vi måste även tillämpa teologin. Och när teologin möter våra dagliga liv märker vi att den inte endast är till för teologiprofessorer utan för oss alla.

Vad vi tror om Gud, vem han är, vad han har gjort, och vilka vi är i ljuset av allt detta, är inte bara ett ämne för studie och diskussion. Ord som tillräknande, rättfärdiggörelse, försoning och utkorelse påverkar livets gång, dag för dag. De formar oss.

  • När ditt barn är sjukt och läkarna inte vet varför, och därför tar fler och fler prover, är det din teologi som talar om för dig att Gud har suverän kontroll över allting. Den talar om för dig att Gud inte sover – att han inte har glömt dig. Allt är under hans kontroll, och han blir inte överraskad av någon av dina omständigheter. Din teologi påminner dig just där och då, att hans avsikter för dig är goda, och att han får allt att samverka till ditt goda och hans ära (Rom 8:28).
  • När du talar strängt och argt till ditt barn, är det din teologi som påminner dig om att Jesus kom för att dö precis för dessa synder. Den talar om för dig att Jesus levde ett perfekt liv, aldrig var ovänlig, alltid kärleksfull och att hans rättfärdighet har tillräknats dig när du förenats med honom genom tron. Den talar om för dig att han verkar i dig än idag, leder dig till omvändelse och finputsar det verk han påbörjat i dig.
  • När mammarollen blir meningen med ditt liv, är det din teologi som påminner dig om att din identitet finns i Kristus. Den finns inte i hur framgångsrik du är som mamma, eller i hur väluppfostrat ditt barn är, eller hur prydligt och rent du håller hemmet. Din mening, syfte, betydelse och identitet har sin grund i vem du är som ett friköpt och adopterat Guds barn.
  • När du är dödstrött och ditt barn är sjukt, din man är på affärsresa och du inte tror att du kan klara dig tills han kommer tillbaka, är det din teologi som talar om för dig att Gud förser dig med all nåd du behöver för stunden. Det är din teologi som påminner dig om att du inte klarar av livet på egen hand och att du inte kan göra någonting utan Jesus. Den talar om för dig att din vila och ditt hopp finns i Kristus allena och att du kan förtrösta på att han tar hand om dig.

Verkligt hopp, verklig visdom, verklig frid

Vi mammor frestas att tro att det vi behöver för att våra liv ska bli bättre är en snabb lösning – någonting påtagligt som vi kan realisera imorgon för att få saker och ting att flyta på smidigt och bekvämt. När de dagliga utmaningarna i att rå om ett hem och uppfostra barn gör oss överväldigade, tror vi att det vi behöver mest är en färsk, ny idé eller en ny metod, och sedan blir allt bra. Så när vi har de få stunderna där vi har tid att tänka och läsa, sträcker vi oss efter de där praktiska böckerna och artiklarna, med förhoppningen att något nytt tips kommer ändra saker och ting.

Böcker med praktiska tips är användbara till en del saker, men hoppet de ger oss kan vara kortlivade. Sanningen är att det är i teologin, i vårt eget studerande av vem Gud är och vad han har gjort, som vi får verkligt hopp, verklig visdom och verklig frid, som vi behöver i våra liv – och som varar. Det är teologi – att känna Gud – som ger oss en fast grund att stå på i moderskapets kaotiska värld.

Teologi är alltså inte bara någonting för pastorer, lärare och professorer; det är någonting även för er mammor. Och det är inte någonting som gäller ett annat skede i livet. Det är oumbärligt för er här och nu, i din hektiska vardag som mamma.

(@christinarfox) skriver för flera kristna verksamheter och publikationer, inklusive True Woman, ERLC och The Gospel Coalition. Hon är författare till Closer Than a Sister: How Union with Christ helps Friendships to Flourish. Du kan finna henne på www.christinafox.com och på Facebook