Mellanösternsamordnarens rapport – från islam till kristen tro

Mellanösternsamordnarens rapport – från islam till kristen tro

Av Marc Glass

Det är min förhoppning med denna uppdatering att du växer och blomstrar i Herren Jesu nåd. Fortsätt gärna att be för våra missionärer i Mellanöstern. Just nu arbetar vi med tio män och tre olika församlingar i sju olika länder över hela regionen. Min bön är att Herren ska öppna fler dörrar för HeartCry att påverka de inhemska församlingarna i Mellanöstern..

De sista månaderna har HeartCry åtagit sig att stödja två församlingsplanterare i två länder (vilka vi inte uppger): Boutros B. och Sharif A. Exakt position måste hållas hemlig på grund av den svåra förföljelse som råder i de områden där de är verksamma. I denna uppdatering har jag tagit med en presentation av Boutros och ett vittnesbörd om dennes omvändelse.

Jag har även tagit med Adams vittnesbörd, som nyligen omvändes från islam till kristen tro. För hans egen säkerhets skull hålls både Adams riktiga namn och position hemliga. Han lärde känna Herren genom Dr. Andrews och Mahrus B:s arbete. I detta vittnesbörd delar Dr. Andrew med sig av de ovanliga händelser som hade lett fram till Adams omvändelse. Det finns rapporter om att ca 80 procent av alla muslimer som kommer till Kristus blivit djupt påverkade av drömmar innan deras omvändelse ägt rum. Adam är en av dessa f.d. muslimer.

Vittnesbörd

Boutros B. – Skyddad identitet

Boutros är församlingsplanterare och arbetar i ett hemligt land på arabiska halvön. Han växte upp i ett koptiskt sammanhang i Egypten, men tjänar nu Herren i ett muslimskt land där det nästan helt saknas någon evangelisk-kristen närvaro. Under ett antal år har han känt en stark börda att flytta till detta land för att styrka och även grunda inhemska församlingar där. Boutros är en begåvad predikant som längtar efter att få se församlingen utrustad med sanningarna i Guds Ord. Här kommer hans berättelse om hur han blev omvänd:

Mitt sökande efter Gud började när jag sökte efter det bästa sättet att komma undan Hans ilska och vrede. Jag oroade mig för det jag inte kände till, och för helvetet; och till slut förde detta mig till en punkt där jag hatade Gud och trodde att Han var en orättvis Gud, som inte brydde sig. Jag lyckades till och med övertyga mig själv om att Gud inte fanns, och att allt vi fått lära oss om Honom inte var annat än uppdiktade historier.

Jag mötte en man som började lära mig filosofi och hur man bevisar att Gud inte finns. Jag studerade tillsammans med honom tills jag hade slutat tro på Gud och jag vägrade bekänna mig till någon religion över huvud taget. Min nyfunna ideologi gav mig dock inte någon tillfredsställelse. Efter detta lät jag mig involveras en rad omoraliska relationer, men inte heller detta gav mig någon inre tillfredsställelse. Än en gång kom rädslan över mig, och den uppfyllde min själ och mitt sinne. För mig framstod det aldrig som en lösning att bli religiös, särskilt inte då jag fortfarande var inblandad i flera omoraliska relationer. Med tiden blev jag dock mer och mer rädd, både för helvetet och för Gud.

Till slut beslöt jag mig för att bli religiös igen, men den här gången hade min religionsutövning ett annat mål: Jag sökte istället komma Gud närmare. Jag började besöka en evangelisk församling och sättet de tillbad på kändes väldigt tilltalande för mig, särskilt då jag kommer från en ortodox bakgrund. Jag kände kärleken från människorna omkring mig och deras villighet att besvara mina frågor. Men jag var fortfarande tom på insidan.

Så kom en dag då jag gick till församlingen, och där jag satt mellan två bröder började jag sjunga. Plötsligt började jag gråta hysteriskt. Jag föll till marken medan jag sjöng orden till sången om Jesu dyrbara blod. Jag började sedan ropa högt, mitt framför alla: “Jag är syndig, Herre; rädda mig! Jag förtjänar inte Ditt blod, som Du utgöt på korset! Tack för att Du dog i mitt ställe!” Jag fortsatte gråta tills sången var slut. Sedan lyssnade jag på predikan och i slutet av gudstjänsten kramade jag för första gången om bröderna i församlingen, och jag kände just då Jesu kärlek utgjutas i mitt hjärta. Aposteln Johannes säger att detta är ett tecken på att vi gått över från död till liv. Det kändes verkligen som om en stor sten föll från mina axlar!

Nästa dag satt jag på tåget på väg till universitetet och var hela tiden i bön och tillbedjan inför Herren. Jag började se Gud på ett annat sätt. Jag förstod att allt jag vetat om Gud var en lögn, och insåg att Gud var förlåtande och full av kärlek. Nu tror jag att jag har Herren att tacka för Hans nåd och kärlek till mig. Äran tillhör Fadern och Hans Son och den helige Ande.

Adams vittnesbörd, här återberättat av Dr. Andrew

Adam växte upp i Mellanöstern och föddes som muslim. Inom islam är det förbjudet att byta religion och förneka islam. Men detta gjorde Adam ändå — trots att det kan komma att kosta honom livet.

Hans historia börjar med en serie drömmar. I den första drömmen vandrade Adam i öknen, och han var mycket törstig. Så kom han fram till ett berg. När han tittade upp mot berget såg han en man komma ner bärandes vatten på ryggen. Mannen sa: “Drick av mitt vatten. Ingen som dricker av mitt vatten kommer någonsin att bli törstig igen.” Adam vaknade, men han visste inte vem mannen som han sett så tydligt i sin dröm var. Senare berättade han om drömmen för en kristen vän, som sa att mannen i drömmen var Jesus. Men hans kristne vän antog bara att Adam, som på den tiden var muslim, drev med honom och hans tro, och lämnade honom därför utan att svara på några ytterligare frågor.

Senare fick Adam en andra dröm: Han stod framför Kristi kors, där Jesus hängde. Där på korset dog Jesus, och allt blev mörkt. Enligt Adam var inte detta något vanligt mörker som på natten; nej, det var ett helt annat slags mörker. Runt omkring korset fanns människor från alla stammar och folkslag som såg upp på Herren. Plötsligt började korset välta, varpå alla sprang och fångade upp det på sina ryggar och började gå tillsammans.

Adam förstod inte de syner han sett och blev mer och mer nyfiken på vem denne man var som fortsatte att besöka honom i hans drömmar.

I Adams tredje och sista dröm var han med Jesus vid floden Jordan. Jesus tog tag i honom, förde ner honom under vattnet och drog snabbt upp honom igen. Vid denna tidpunkt förstod han inte att Jesus hade döpt honom i drömmen eftersom han inte ens visste vad ett dop var för någonting! Så småningom mötte Adam en annan kristen man som han hade förtroende för och berättade allt för honom om innehållet i dessa drömmar som han nyligen hade haft. Denne kristne förstod direkt vad som höll på att hända Adam, så han ringde en lokal kristen verksamhet som kunde vara villig att träffa Adam och samtala om hans upplevelser.

Adam träffade dem och strax efteråt kom han till tro och bekände Kristus som Guds Son och sin Herre och Frälsare. Han har fått lärjungaträning i flera månaders tid nu, och några kristna bröder i Mellanöstern döpte honom nyligen.

Det är helt fantastiskt hur suverän vår Gud är och hur Han verkar i Sina barns hjärtan. Vilken verklig förmån det är att Han låter oss vara med i Hans arbete! Be för Adam och hans medbröder i Kristus, när de nu fortsätter få lärjungaträning, växer till i tron och riskerar sina egna liv för att tillbe vår Gud. Han är värdig!