På morgonen kommer jubel (Charles Spurgeon)

På morgonen kommer jubel (Charles Spurgeon)

På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel.
Psalm 30:6

Kristen! Om du befinner dig i prövningens natt, tänk på morgonen; muntra upp ditt hjärta med tanken på din Herres ankomst. Var tålmodig, för ”Se! Han kommer med molnen.” Var tålmodig! Bonden väntar innan Han skördar! Var tålmodig; för du vet vem som har sagt: ”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.” Om du är aldrig så eländig nu, kom ihåg:

”Ett fåtal solar, vår och höst,
Ska föra dig till Kanaans kust.”

Ditt huvud må vara krönt med bekymrens törnen nu, men inom kort kommer det bära en krona med många stjärnor; din hand må vara full av besvär – den ska svepa himlens harpsträngar strax. Dina kläder må vara nedsolkade av smuts nu; de ska bli vita i sinom tid. Vänta bara lite till! Ah! hur ömkliga våra bekymmer och prövningar kommer verka när vi ser tillbaka på dem! När vi ser på dem här och nu verkar de enorma; men när vi kommer till himlen ska vi med berusande glädje ”då förtälja om vår resa här”.

Våra prövningar kommer då tyckas väga lätt och bara ha varat en kort stund. Låt oss vara frimodiga och fortsätta framåt; om natten är än så mörk, kommer morgonen, vilket är mer än vad de kan säga som är instängda i helvetets mörker. Vet du vad det är att så leva på framtiden – leva på hoppet – att föregå himlen? Lycklige troende, du har ett så säkert, så trösterikt hopp. Nu må det vara fullständigt mörkt, men snart ska det bli ljust; allt må vara prövningar nu, men snart blir allt glädje. Vad spelar det för roll om ”gråt gästar på kvällen”, när ”jubel kommer på morgonen”?