Full av nåd och sanning (Charles Spurgeon)

Full av nåd och sanning (Charles Spurgeon)

…den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

Johannes 1:14

Troende, DU kan avlägga ditt vittnesbörd om att Kristus är Faderns enfödde, såväl som den förstfödde från de döda. Du kan säga: ”Han är gudomlig för mig, om Han så är mänsklig för resten av världen. Han har gjort det för mig, som ingen annan än en Gud kan göra. Han har kuvat min envetna vilja, smält ett hjärta av hård sten, öppnat portar av mässing och snäppt av järnstänger.”

”Han har vänt min sorg till skratt och min bedrövelse till glädje. Han har fört min fångenskap i fångenskap och fått mitt hjärta att jubla med obeskrivlig och ärofull fröjd. Andra får tro vad de vill om Honom, för mig måste Han vara den enfödde av Fadern: välsignat är Hans namn.”

”Och Han är full av nåd. Ah! Om Han inte hade varit det skulle jag aldrig ha blivit frälst. Han drog mig när jag kämpade för att fly från Hans nåd; och när jag till sist kom, alldeles bävande, som en fördömd brottsling inför Hans nådastol, sa Han: ’Alla dina många synder är dig förlåtna: var vid gott mod.’”

”Och Han är full av sanning. Sanna har Hans löften varit, inget enda har svikit. Jag avlägger mitt vittnesbörd, om att ingen tjänare har haft en sådan herre som jag har; ingen broder en sådan släkting som Han har varit för mig; ingen maka en sådan make som Kristus har varit för min själ; ingen syndare har haft en bättre Frälsare; ingen som sörjer en bättre tröstare än vad Kristus har varit för min ande. Jag vill inte ha någon förutom Honom.”

”I livet är Han mitt liv och i döden ska Han vara dödens död; i fattigdom är Kristus min rikedom; i sjukdom bäddar Han min säng; i mörker är Han min stjärna och i ljus är Han min sol; Han är mannat i lägret i öknen, och Han är växtens nya frö när de kommer till Kanaan.”

”Jesus är för mig idel nåd och ingen vrede, idel sanning och ingen falskhet: och Han är full av sanning och nåd, oändligt full.”

”Min själ, denna natt, välsigna ’den Enfödde’ av all din kraft.”