Han önskade sig döden (Charles Spurgeon)

Han önskade sig döden (Charles Spurgeon)

och önskade sig döden.
1 Kungaboken 19:4

Det var anmärkningsvärt att den man som aldrig skulle dö, som Gud tilldelat en oändligt bättre lott, den man som skulle föras till himlen i en vagn av eld och förflyttas, att han som inte skulle smaka döden, bad på detta sätt: ”Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder.” Vi har här ett minnesvärt prov på att Gud inte alltid svarar en bön ordagrant, utan alltid svarar på sitt eget goda sätt. Han gav Elia någonting bättre än det han bad om, och hörde och svarade därmed i verkligheten på hans bön. Det var konstigt att den lejonhjärtade Elia blev så deprimerad av Isebels hot att han önskade sig döden, men välsignat snällt var det av vår himmelske Fader att Han inte tog Sin misströstande tjänare på orden.

Det finns en gräns för läran om trons bön. Vi ska inte förvänta oss att Gud ger oss allt vi önskar eller ber om. Vi vet att vi ibland ber och inte får, för att vi ber om fel saker. Om vi ber om sådant som inte är utlovat – om vi går rakt emot den ande som Herren vill att vi odlar – om vi ber emot Hans vilja eller Hans försyns skickelser – om vi ber bara för att tillfredsställa vår egen lättnad, och utan Hans ära i blicken, kan vi inte förvänta oss att vi ska få någonting. Men, när vi ber i tro, utan att tvivla någonting, och inte får exakt det vi bett för, kommer vi ändå få en motsvarighet, och mer än en motsvarighet, för det.

Som någon anmärker: ”Om Herren inte betalar i silver, betalar Han i guld; och om Han inte betalar i guld, betalar Han i diamanter”. Om Han inte ger dig exakt vad du ber om, kommer Han ändå ge dig någonting likvärdigt, någonting som du kommer att fröjdas storligen att få i dess ställe. Var därför mycket i bön, käre läsare, och gör denna kväll till en stund av uppriktig åkallan, men tänk noga på vad du ber om.