Oroa dig inte på årets Mors dag

Oroa dig inte på årets Mors dag

När jag planerade en predikoserie om livets stora frågor för församlingen i The Orchard för inte så länge sedan, undrade jag vilken av Jesu frågor som skulle passa bäst på mors dag. Så jag visade en lista med frågor som Jesus ställt för några mödrar i församlingen och frågade: ”Om du fick välja en av dessa frågor för Mors dag, vilken skulle du då välja?”

Svaret var enhälligt. Det var bara en enkel, inofficiell omröstning, men alla jag frågade svarade samma sak: ”Du bör predika om Jesu fråga angående oro.”

Efter att ha talat med några mödrar om vad som oroade dem särskilt blev vissa återkommande saker tydliga.

De fem främsta sakerna som en mor oroar sig över

1. Säkerhet. Nästan alla mödrar som svarade nämnde sina barns säkerhet. Mödrar oroar sig över om deras barn kör försiktigt och säkert i trafiken. De oroar sig över barnens hälsa och fysiska säkerhet. Att uppfostra ett barn i dagens våldsamma värld skapar även oro över att någonting eller någon kommer att skada honom eller henne.

2. Hälsa. Mödrar nämnde barnens fysiska och känslomässiga hälsa. De uttryckte oro över ohälsosamma vänskapsförhållanden, ohälsosam miljö och tanken på obotliga sjukdomar.

3. Äktenskap. Ett annat vanligt tema var äktenskapet. Mödrar oroar sig över om deras barn kommer finna den rätta – en kärleksfull och omtänksam partner. De oroar sig också över misslyckade äktenskap, och huruvida deras barn kommer fatta rätt beslut eller ej.

4. Kompetens. Detta handlar om oron över att ha gjort ett bra jobb som mor. Mödrar undrar: ”Har jag förberett mina barn på att gå ut i den stora världen – eller inför äktenskap? Har jag fört vidare våra värderingar och vårt andliga arv till våra barn? Har jag upprättat en god relation med våra barn, en som kan bibehållas medan de blir vuxna?

5. Tro. Inte alla mödrar som svarade på frågan var kristna, men bland de som var det, var detta ett tydligt orosmoment. Mödrar oroar sig för att deras barn kanske inte tar till sig tron och inte gör den till högsta prioritet i sina liv.

Detta är moderskapets naturliga och därför vanliga orosmoment. Men här är vad ni mödrar måste höra: Oro är en dold fråga som kräver ett öppet svar. Oro behöver avslöjas. Den behöver tas fram i öppen dager. Enda sättet att övervinna dess mörka kraft är att föra ut den i ljuset.

När vi nu har beskrivit vad vi oroar oss för, låt oss då tillsammans titta på Jesu undervisning och se om vi kan föra ut vår oro i sanningens ljus.

Jesu tre främsta svar till en mor som oroar sig

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten, och kroppen är mer än kläderna.
 Se på korparna. De varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd?”(Luk 12:22-25)

Upptäck din mänskliga oförmåga. Jesus frågar här sina lärjungar hur de kan lägga en endaste timme till sina liv genom att oroa sig. Han säger att, även om de kunde, skulle det vara en så liten skillnad att det knappast skulle vara värt att nämna! Luk 12:26 förklarar poängen med vad Jesus säger: ”Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?”

Jesus konfronterar oss med vår oförmåga. En persons livslängd har bestämts av Gud. Det är någonting man inte kan kontrollera och hur mycket man än oroar sig kan man inte ändra på det. Men roten till all oro är att en del av oss känner att vi kanske kan kontrollera de här sakerna.

Låt oss ta Jesu fråga och tillämpa den på våra särskilda orosmoment idag, som om den uppståndne Herren Jesus Kristus ställde frågan till oss personligen. Vem av er kan med sin oro försäkra sig om att ert barn inte råkar ut får en olycka? Vem av er kan med sin oro skydda sina barn från världens press? Vem av er kan med sin oro bli en idealisk förälder? Vem av er kan med sin oro ge evigt liv till sin son eller dotters själ?

Om du ser att du inte kan göra något så kan detta bli början till din tro. Har du upptäckt din oförmåga? Detta kan bli just det första steget för dig att komma till en äkta tro.

Undersök din inställning. Det finns ett tydligt samband mellan de saker du är inställd på och de saker som oroar dig. Det är det som är problemet med att vara inställd på hälsa och säkerhet; du kan inte styra över dessa faktorer. Häri ligger spänningen för oss alla som är kristna föräldrar: Vi vill att våra barn ska följa Kristus, men vi vill också att de ska få leva smärtfria liv.

Sanningen är den att det inte går att följa Kristus på ett smärtfritt sätt. Om du vill att din son eller dotter ska bli Kristi efterföljare kan du inte vara inställd på att de aldrig kommer att bli skadade eller uppleva smärta.

Vad det kostar för barnet får även modern utstå, men hon får även del av barnets välsignelser. Att få en son eller dotter som följer Kristus blir svårt, men det innebär även att du blir underbart välsignad.

Lita på din själs Herde. Lägg märke till att när Jesus talar om oro, riktar han vår uppmärksamhet mot den himmelske Fadern: ”Allt detta söker hedningarna i världen efter, men er Far vet att ni behöver det.” (Luk 12:30). Du har en Fader i himlen som tar hand om alla sina barn mer än du någonsin kan. Denne Fader är hjordens herde.

Det stämmer att Gud aldrig utlovar ett smärtfritt liv för oss eller våra barn. Faktum är att han säger att han leder ut er som får bland vargar! Men han säger även att han är er herde.

Låt oss ta detta löfte in i vår orosvärld. Vi oroar oss över våra barns val, deras tro, om vi gjort ett tillräckligt bra jobb i att leda dem, som om allt berodde på oss.

Om Herren är deras herde, är han inte kapabel att leda dem rätt? Och om de går vilse, är han inte kapabel att uppsöka och finna dem och föra dem tillbaka? Här är du, en mor som bara försöker visa den lilla vännen i rätt riktning, och sedan släpper du iväg honom. Är det inte bra att veta att du kan lita på din himmelske Fader?

Din himmelske Fader lovar inte att vägen blir lätt, men han lovar att han kommer vara med dig hela vägen. Han konfronterar dig med din oförmåga. Han varnar dig för vad du är inställd på. Han inbjuder dig att förtrösta på din himmelske Fader. Är du redo att göra detta idag?

Till alla mödrar som läser detta: Jag hoppas ni får en underbar mors dag och att ni får känna välsignelsen och äran i den gåva och kallelse Gud gett er i moderskapet.

smith_100_100[1]Colin Smith är förstepastor i The Orchard Evangelical Free Church i Chicagos nordvästra förorter och rådsmedlem i The Gospel Coalition. För mer resurser av Colin Smith, besök Unlocking the Bible. Du kan även följa Colin på Twitter.