Fråga 39: På vilket sätt ska vi be? | Evangeliekatekesen

Vi ska be med kärlek, uthållighet och tacksamhet; i ödmjuk lydnad inför Guds vilja, med kunskapen att Gud, för Kristi skull, alltid hör våra böner

 

 

Hycklande bön är en självmotsägelse.
Allt som kan kallas bön bör vara skilt från hyckleri.
Herren lär oss detta i evangelierna om de som ber inför publik-
-som fariséerna och de skriftlärda. De hade bönen som en show.
Om man bett ett tag vet man att det inte behövs publik för att hamna där.
Ibland ser vi oss själva be och beundrar hur bra vi uttrycker oss i bönen.
Vår bön kan bli, inte en gemenskap med Gud, utan en uppvisning av högmod.
Men verklig bön är ett uttryck av kärlek…
…verklig bön är ett uttryck av uthållighet och tacksamhet.
Varför kärlek? Jo, för att vi har gemenskap med Gud Fadern, Sonen och Anden.
Vi ber till Fadern i Sonens namn genom Anden och vi ska åtnjuta dem i bönen-
-och lära känna och ha gemenskap med dem.
Hur kan bönen vara gemenskap om man inte har kärlek?
I bönen krävs även uthållighet. Man måste vara orubblig, tränga sig på-
-och bulta på dörren.
Uthålligheten är viktig, för hur ska vi annars bestå mot vårt kött?
Vårt kött krigar mot anden och när vi ber far tankarna lätt iväg.
När vi ber upplever vi ibland svaghet och trötthet.
Jag har somnat när jag bett ibland!
Vi behöver uthållighet och forcera oss in till Gud, trycka bort världen-
-och korsfästa köttet igen så vi får en rikare gemenskap med Herren.
Och bönen bör uttrycka tacksamhet. Räkna Guds välsignelser och försyn.
Låt oss se hur ofta Gud brutit in i våra liv, och gett oss Kristus-
-och även allt i Honom, på de mest överraskande och lägliga tillfällen-
-som vi inte förväntat oss.
Men alla dessa gånger Gud brutit in med välsignelse och godhet mot oss-
-bör få en tacksamhet att växa fram inom oss, som ska uttryckas i vår bön.
Så i våra böner är vi medvetna om Guds godhet.
Men när vi inte ser hans hand, som Spurgeon sa, kan vi lita på hans hjärta.
Vi vet att Gud är god och är tacksamma för hans godhet.
Detta sporrar oss till bön och uthållighet och vänder oss i kärlek till-
-Kristus vår Frälsare, Gud vår Fader och Anden vår tröstare.

 

Fil 4:6

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.