Även som sekulär högtid gör julen evangeliet åtkomligt

Även som sekulär högtid gör julen evangeliet åtkomligt

Red anm: Detta är ett bearbetat utdrag ur Hidden Christmas: The Surprising Truth behind the Birth of Christ (Viking, 2016).

Julen är den enda kristna högtid som också är en större sekulär helg – kanske vår kulturs största. Resultatet blir två olika firanden, där båda firas av miljontals människor på samma gång. Detta skapar också viss obekvämlighet på båda sidor. Många kristna kan inte undgå att märka att mer och mer av de offentliga festligheterna kring julen flitigt undviker att nämna dess kristna ursprung. Bakgrundsmusiken i butikerna går ifrån ”O kom låt oss tillbedja” till ”Hej, tomtegubbar!” Helgen marknadsförs som en tid för familjen, för att ge bort julklappar och för fred i världen. ”Julen är en underbar, sekulär högtid” skrev en entusiast på den nu nedlagda webbsidan Gawker.

Å andra sidan kan ickereligiösa inte undgå att finna att julens gamla innebörd fortsätter tränga sig på, till exempel genom de traditionella julsångerna. Det kan vara irriterande för dem att behöva svara på frågor från sina barn som: ”Vad menar musiken med ’för oss han dödens smärta led’?”

Sekulär högtid

Som troende kristen är jag glad att dela det fina med hela samhället. Den sekulära julen är en ljusfest, en tid för familjesamlingar och en tid att ge generöst åt de som står oss allra närmast och de som är i störst nöd. Dessa vanor är berikande för alla och helt i överensstämmelse med det kristna ursprunget till firandet.

På grund av julens kommersiella nödvändighet kommer den förbli en sekulär fest. Men jag befarar att dess sanna rötter mer och mer kommer bli dolda för de flesta. Betoningen på ljus i mörkret kommer från den kristna tron att världens hopp kommer utifrån. Att ge bort gåvor är ett naturligt gensvar på Jesu förbluffande självutgivande gärning, när han lade sin ära åt sidan och föddes in i människosläktet. Omsorgen om de fattiga påminner om att Guds Son inte föddes in i en aristokratisk familj, utan en fattig. Universums Herre identifierade sig med de ringaste och mest utstötta i människosläktet.

Detta är mäktiga teman, men alla är de ett tveeggat svärd. Jesus kommer som Ljuset för att vi är för andligt blinda att hitta vägen själva. Jesus blev dödlig och dog eftersom vi är för moraliskt fördärvade för att bli förlåtna på något annat sätt. Jesus gav sig själv åt oss och därför måste vi ge oss helhjärtat åt honom. Vi ”tillhör inte [oss] själva” (1 Kor 6:19).

Julen är, som Gud själv, både mer underbar och mer hotfull än vi tänker oss.

Tillgänglig biblisk sanning

Varje år blir vårt alltmer sekulära västerländska samhälle mindre medveten om sina egna historiska rötter, av vilka många är den kristna trons grunder. Men en gång om året, på julen, blir dessa grundsanningar lite mer tillgängliga för en enorm publik. På otaliga samlingar, konserter, kalas och andra evenemang, där även de flesta deltagare inte är religiösa, kan trons huvudingredienser ibland bli synliga.

Som exempel kan vi ställa vissa frågor till den kända julsången Hark the Herald Angels Sing* som spelas i köpcenter, livsmedelsaffärer och i gatuhörn. Vem är Jesus? ”Den evige Herren”, som kom från ”himlens höjd” och ”blir ett barn i jungfruns famn”. Vad kom han för att göra? Hans uppdrag var att ”försona Gud och syndare”. Hur gjorde han det? Han ”lägger åt sidan sin härlighet” så att vi ”aldrig mer behöver dö”. Hur får vi del av detta liv? Genom en inre, andlig pånyttfödelse – ”den andra födelsen”. I genialiskt stilistisk ordning ger sången oss en sammanfattning av hela den kristna undervisningen.

Många av våra mest bekanta julsånger och bibelläsningar är inte lika omfattande, men fortfarande är det möjligt för miljontals människor, under denna högtid varje år, att ställa dessa frågor och få tillgång till samma kunskap.

Att förstå julen är att förstå kristendomens grunder, evangeliet.

Tim Keller (MDiv, Gordon-Conwell Theological Seminary; DMin, Westminster Theological Seminary) är grundaren till Redeemer Presbyterian Church (PCA) på Manhattan, ordförande för Redeemer City to City, och vice ordförande i The Gospel Coalition. Han har skrivit många böcker, bland andra Varför ska jag tro på Gud? och Korsfäst konung som har givits ut på svenska. Han och hans fru Kathy har tre barn.

*Övers anm. Hark the Herald Angels Sing finns visserligen översatt till svenska (Lyss till änglasångens ord) men den översättningen har inte samma teologiska innehåll. Därför har en direkt översättning gjorts av originalet.