Fråga 33: Ska de som har tro på Kristus söka sin frälsning genom deras egna gärningar, eller någon annanstans? | Evangeliekatekesen

Nej, det ska de inte, därför att allting som är nödvändigt för frälsning finns i Kristus. Att söka frälsning genom goda gärningar är att förneka att Kristus är den ende Återlösaren och Frälsaren.

 

 

Om man blandar tro och gärningar, och säger “Visst måste jag ha tro på-”
“-vad Jesus har gjort, men jag ska även lägga till lite för att bli frälst.”
Det du säger då är att det som gör skillnad och faktiskt frälser dig-
-är inte vid Jesus gjorde, utan vad du lagt till. Du blir din frälsare.
Denna illustration kanske hjälper: Herr A ber herr B att bygga ett skåp.
Herr B var en bra skåpmakare. A och B var vänner och därför ville B-
-göra ett riktigt fint, perfekt skåp.
Han jobbade och jobbade tills det var putsat och polerat, helt perfekt.
Han hämtade herr A. Herr A tog ett sandpapper och ville stryka lite till.
B sa “Nej! Det är färdigt! Perfekt! Inget kan tilläggas, du gör det sämre.”
Samma är det med Jesu verk, för när Han dog sa Han “Det är fullbordat.”
Det finns inget annat att tillägga, det är perfekt.
Om du lägger till något så förstör du det. Det du lägger till blir grunden-
-för din frälsning och så blir du din egen frälsare.
De protestantiska reformatorerna framförde en del starka argument-
-mot att blanda tro och gärningar.
Rättfärdiggörelse, rättfärdighet och frälsning måste vara genom tron allena.
Jag ska inte lägga fram fler argument, utan bara säga, att jag själv-
-inte hade kunnat leva om det inte var så. Jag skulle vara utan hopp-
-om jag inte kunde kliva upp varje dag och stå på den fasta grunden-
-att mitt hopp inte bygger på något annat än Jesu blod och rättfärdighet.
Jag litar inte på någonting annat än Jesu namn. Det är mitt enda hopp!

 

Gal 2:16

Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.