Fråga 14: Skapade Gud oss utan förmåga att kunna hålla hans lag? | Evangeliekatekesen

Nej, men på grund av våra första föräldrars, Adam och Evas, olydnad, så har hela skapelsen fallit; så är vi alla födda i synd och skuld, fördärvade i vår natur och utan förmåga att kunna följa Guds lag.

Som förälder får man en stor inblick i människans tillstånd.
Jag måste ständigt påminna och uppmana mina barn att be snällt, tacka-
-och dela med sig. Men jag behöver aldrig uppmana dem att säga “Min!”-
-eller ta saker som inte är deras, eller behålla leksaker för sig själva.
Varifrån kommer denna själviskhet?
Här hjälper Bibeln oss att sätta ord på varför vi är födda-
-med denna själviskhet.
Först ser vi ju att Gud skapade Adam och Eva till Sin avbild.
Bland annat betyder detta att de speglade Hans godhet.
Och Gud bekräftade att de var goda när Han såg skapelsen och Adam och Eva-
-och sa att det var mycket gott.
Adam och Eva hade en perfekt relation med Gud och kunde älska-
-och lyda Honom fullkomligt.
Men sedan frestade Satan dem med lögnen att Gud inte är god och pålitlig-
-och att äkta frihet fanns utanför lagen. När Adam och Eva följde lögnen-
-säger Paulus i Romarbrevet 5 att synden kom in i världen, som ett virus.
Den infekterade alla människor ända sedan dess. Detta är skälet till att-
-jag från min tidiga ålder, och mina barn och deras barn säger: “Min!”
Det betyder inte att människan helt saknar godhet.
Vi är skapade till Guds avbild och kan därför göra goda saker.
Men synden har förstört vår förmåga att älska och lyda Gud av hela hjärtat.
Synden har infekterat varje del av oss så att vi alla är födda-
-i synd och skuld, med fördärvad natur, och inte kan hålla Guds lag.
Låt mig ge er ett exempel. Tänk er ett hungrigt lejon som får två tallrikar-
-med mat framför sig. Den ena har rått kött, den andra vällagade bönor.
Lejonet kan välja vilken som helst. Men på grund av hans natur väljer han-
-alltid köttet.
När Adam syndade som vår representant, hamnade vår natur i syndens slaveri-
-så att vi inte längre vill söka efter Gud. Men Jesus var den andre Adam.
Den förste Adam misslyckades, men den andre Adam lyckades.
Den förste Adam förde in död genom sin olydnad och själviskhet.
Den andre Adam, Jesus, gav liv genom att lyda och offra Sig på korset.

Rom 5:12

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.