Sökandet efter glädje

Sökandet efter glädje

John Piper

6 sanningar från Bibeln

Visste du att Gud befaller oss att vara glada?

“Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.” (Psalm 37:4)

1) Gud skapade oss till sin ära

“För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände…som jag har skapat till min ära.” (Jesaja 43:6-7)

Gud skapade oss för att förstora sin härlighet—på samma sätt som teleskop förstorar stjärnor . Han skapade oss för att visa upp sin godhet, sanning, skönhet, vishet och rättvisa. Det som bäst visar upp Guds ära är när vi har vår djupa glädje i allt det han är; då får Gud äran och vi får nöjet. Gud skapade oss så att han blir som mest ärad i oss när vi är som mest nöjda i honom.

2) Alla människor ska leva till Guds ära

“Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” (1 Korintierbrevet 10:31)

Om Gud skapade oss till sin ära, är det självklart att vi ska leva till hans ära. Hans plan är vår plikt. Så vår första skyldighet är att visa hur värdefull Gud är genom att vara nöjda med allt det som han är för oss. Detta är vad det djupast innebär att älska Gud (Matteus 22:37), och att förtrösta på honom (1 Johannesbrevet 5:3-4) och att vara tacksam till honom (Psalm 100:2-4). Detta är roten till all sann lydnad, särskilt att älska andra (Kolosserbrevet 1:4-5).

3) Vi har alla misslyckats att ära Gud som vi ska

“Alla har syndat och går miste om Guds ära.” (Romarbrevet 3:23)

Vad innebär det att man “går miste om Guds ära?” Det innebär att ingen av oss har förtröstat på och uppskattat Gud som vi borde. Vi har inte varit nöjda eller tillfreds med hans storhet, och inte vandrat på hans vägar. Vi har sökt tillfredsställelse i andra saker, och behandlat dem som mer värdefulla än Gud, vilket i grund och botten är avgudadyrkan (Romarbrevet 1:21-23). Sedan synden kom in i världen har vi alla gjort kraftigt mostånd mot att se Gud som den enda skatt vi behöver för att vara nöjda (Efesierbrevet 2:3). Detta är en ren skymf mot Guds storhet (Jeremia 2:12-13).

4) Vi är alla föremål för Guds rättvisa dom

“Syndens lön är döden….” (Romarbrevet 6:23)

Vi har alla förringat Guds ära. Hur då? Jo, genom att föredra andra saker framför honom—genom otacksamhet, misstro och olydnad. Därför är det rätt av Gud att utestänga oss från att åtnjuta hans ära för evigt. “Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt” (2 Tessalonikerbrevet 1:9).

Ordet “helvete” används fjorton gånger i Nya Testamentet1— tolv gånger av Jesus själv. Detta är inte en myt som dystra eller arga predikanter har hittat på. Det är en allvarlig varning från Guds Son, som dog för att frälsa syndare från helvetets förbannelse. Om vi ignorerar detta utsätter vi oss för stor fara.

Om Bibelns analys av människans tillstånd hade slutat här, skulle vi vara dömda till en hopplös framtid. Men, dett är inte slutet…

5) Gud sände sin ende son Jesus för att ge evigt liv och glädje

“Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare…” (1 Timoteusbrevet 1:15)

De goda nyheterna är att Kristus dog för syndare som oss, och att han uppstod fysiskt från de döda för att bekräfta att hans död har kraft att frälsa och för att öppna portarna till evigt liv och glädje (1 Korintierbrevet 15:20). Detta innebär att Gud kan frikänna skyldiga syndare och ändå förbli rättvis (Romarbrevet 3:25-26). “Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud.” (1 Petrusbrevet 3:18). Det är först när vi kommer hem till Gud som vi finner den djupa och varaktiga tillfredsställelsen.

6) Fördelarna som köptes genom Kristi död tillhör de som omvänder sig och förtröstar på honom

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19). “Tro på Herren Jesus, så skall du bli frälst” (Apostlagärningarna 16:31).

Att “omvända sig” innebär att vända sig från syndens alla bedrägliga löften. “Tro” innebär att man är nöjd med allt som Gud lovar att vara för oss i Jesus. “Den som tror på mig,” säger Jesus, “skall aldrig någonsin törsta” (Johannes 6:35). Vi förtjänar inte att bli räddade, och vi kan inte göra oss förtjänta av det (Romarbrevet 4:4-5). Det är av nåd genom tron (Efesierbrevet 2:8-9). Det är en fri gåva (Romans 3:24). Vi kommer att få den om vi uppskattar den över allt annat (Matteus 13:44). När vi gör det, är Guds mål med skapelsen fullbordat: Han blir ärad i oss och vi är nöjda i honom—för evigt.

Låter detta rimligt för dig?

Vill du ha den sortens glädje som kommer av att vara nöjd med allt det som Gud är för dig i Jesus? Om så är fallet, då verkar Gud i ditt liv.

Vad ska du göra?

Vänd dig från syndens bedrägliga löften. Be Jesus att rädda dig från skulden, straffet och fångenskapen. “Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst” (Romarbrevet 10:13). Börja sätta ditt hopp till allt som Gud är för dig i Jesus. Låt den makt som syndens löften har bli bruten genom att tro på Guds löften—som är så överlägset tillfredsställande. Börja läsa Bibeln för att finna hans stora och mycket dyrbara löften, som kan göra dig fri (2 Petrusbrevet 1:3-4). Hitta en bibeltroende församling och börja tillbe, tjäna och växa tillsammans med andra människor som också sätter Kristus över allting annat (Filipperbrevet 3:7).

Världens bästa nyhet är att det inte behöver finnas någon konflikt mellan vår glädje och Guds helighet. Att vara nöjd med allt som Gud är för oss i Jesus, lyfter upp honom som den stora Skatt han verkligen är.

“Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” (Psalm 16:11)


1Ställen där ordet “helvetet” förekommer i Nya Testamentet

Bibel 2000 används när inget annat anges.

Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. (Matteusevangeliet 5:22, Jesu ord)

Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. (Matteusevangeliet 5:29, Jesu ord)

Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. (Matteusevangeliet 5:30, Jesu ord)

Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. (Matteusevangeliet 10:28, Jesu ord)

Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. (Matteusevangeliet 18:9, Jesu ord)

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt, och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. (Matteusevangeliet 23:15, Jesu ord)

Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet? (Matteusevangeliet 23:33, Jesu ord)

Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. (Markusevangeliet 9:43, Jesu ord)

Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. (Markusevangeliet 9:45, Jesu ord)

Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet (Markusevangeliet 9:47, Jesu ord)

Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta. (Lukasevangeliet 12:5, Jesu ord)

När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. (Lukasevangeliet 16:23, Svenska Folkbibeln, Jesu ord)

Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. (Jakobs brev 3:6 Jakobs ord)

Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden* och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen. (2 Petrusbrevet 2:4, Svenska Folkbibeln, Petrus’ ord)

*Avgrunden översätts i engelska översättningar med Hell (Helvetet). Ordet i den grekiska grundtexten är Tartaros, och anspelar på motsvarigheten i grekisk mytologi: den djupaste fängelsehålan i Hades (Underjorden) för straff, tortyr och lidande för de ogudaktiga.

John Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, en ursprungligen svensk församling grundad av svenska emigranter på 1800-talet. Han är också författare till ett stort antal böcker, varav Guds stora passion är den första utgiven på svenska. Denna bok kan köpas här.