Spurgeon-andakt: I Honom har vi fått vårt arv

Spurgeon-andakt: I Honom har vi fått vårt arv

I honom har vi också fått vårt arv.

— Ef 1:11

 

När Jesus gav Sig själv för oss, gav Han oss alla de rättigheter och förmåner som ingick med Honom själv. Som evig Gud har Han samtidigt rättigheter i Sig själv som ingen skapad varelse skulle våga göra anspråk på, men nu när Han också är Jesus, Medlaren, nådens förbundshuvud, har Han inget arv som inte vi också har. Alla de ärofyllda påföljderna av Hans lydnad in till döden är gemensamma rikedomar för alla som är i Honom och för vars skull Han utförde Guds vilja.

Se, Han går in i härligheten, men inte bara för Sig själv, för det står skrivet: “Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss” Hebr 6:20. Står Han i Guds närvaro? — “Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.” Hebr 9:24. Tänk på detta, troende. Du har ingen rättighet till himlen i dig själv: din rättighet ligger i Kristus. Om du är förlåten är detta genom Hans blod; om du är rättfärdigad, är det genom Hans rättfärdighet; om du är helgad, är det för att Gud har gjort Honom till din helgelse; om du ska bevaras från fall, är detta för att du bevaras i Kristus Jesus; och om du till sist blir fullkomnad är det för att du är fullkomlig i Honom.

Så blir Jesus upphöjd — för allting är i Honom och genom Honom; så är arvet gjort säkert för oss — för man tar emot det i Honom; så blir varje välsignelse desto ljuvare, och även själva himlen desto ljusare, eftersom det är Jesus vår Älskade “i vilken” vi har tagit emot allt. Var är den människa som kan värdera vår gudomliga arvedel?

Väg först Kristi rikedomar på en våg, och Hans skatt i vågskålar, och sedan kan du börja tänka på att räkna de skatter som tillhör de heliga. Nå först botten av Kristi hav av glädje och sedan kan du börja hoppas på att kunna förstå den salighet som Gud har berett för dem som älskar Honom. Hoppa först över gränserna på Kristi ägodelar, sedan kan du börja drömma om en begränsning på de utvaldas underbara arv. “Allting är ert, men själva tillhör ni Kristus, och Kristus tillhör Gud.”