Spurgeon-andakt: Namnet Jesus

Spurgeon-andakt: Namnet Jesus

”Du skall ge honom namnet Jesus.”

Matt 1:21

När man håller någon kär, blir också allt som är förknippat med honom kärt för dennes skull. Och så värdefull är Herren Jesus för alla sanna troende, att de ser allting hos honom som ovärderligt. ”Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder” sa David, som om Frälsarens bara kläder gjorts ljuvliga av hans person så att han inte kunde annat än älska dem.

Det finns verkligen inte en enda plats som hans helgade fot har beträtt – det finns inte ett ord som de välsignade läpparna har yttrat – eller någon tanke som hans kärleksfulla Ord har uppenbarat – som vi inte håller för dyrbara, över allt pris. Och detta är sant när det gäller Kristi namn – alla är de ljuvliga i den troendes öron. Oavsett om han kallas församlingens Make, hennes Brudgum, hennes vän; om han tituleras som Lammet som slaktats sedan världens grundläggning – Kungen, Profeten eller Prästen – alla vår Mästares titlar: Silo, Immanuel, Underbar, Mäktig Rådgivare – varje namn är som en vaxkaka som dryper av honung, och från den flyter droppar av läckerhet.

Men om det finns ett namn som är ljuvligare än något annat i den troendes öron, så är det namnet Jesus. Jesus! Det är namnet som får harporna att spela i himlen. Jesus! det som ger liv åt all vår glädje. Om det finns något namn som är mer förtjusande, mer dyrbart, än något annat, så är det detta namn. Det har lagt grunden för alla våra psalmböcker. Många av våra psalmer börjar med det, och knappt några, som är värda att sjunga, avslutas utan det. Det är summan av alla fröjder. Det är musiken som himlens klockor spelar; en sång i ett ord; stort som havet, fastän litet som en droppe; ett makalöst oratorium på två stavelser; en samling av alla evighetens hallelujarop på fem bokstäver.

”Jesus, jag älskar ditt tjusiga namn,
Det är musik i mina öron.”