Spurgeon-andakt: Ni tillhör Kristus

Spurgeon-andakt: Ni tillhör Kristus

“Men själva tillhör ni Kristus.”

— 1 Kor 3:23

 

“Ni tillhör Kristus.” Ni tillhör honom som donation, för Fadern gav er åt Sonen; ni tillhör honom som köpta med blod, för han betalade kostnaden för att friköpa er; ni tillhör honom som tillägnade, ni har ju vigt er själva åt honom; ni tillhör honom som familj, för ni är uppkallade efter hans namn och har blivit hans bröder och medarvingar.

Arbeta praktiskt för att visa världen att du är Jesu tjänare, vän och brud. När du frestas att synda, svara: “Jag kan inte begå denna stora ondska, för jag tillhör Kristus.” Odödliga principer förbjuder Kristi vänner att synda. När rikedomar ligger framför dig, att vinnas genom att synda, säg att du tillhör Kristus och rör dem ej. Blir du utsatt för svårigheter och faror? Stå fast på den onda dagen och kom ihåg att du tillhör Kristus. Är du på en plats där andra sitter ner passivt och inte gör någonting? Skrid till verket med all din kraft,och när svetten rinner ner för pannan och du blir frestad att söla, ropa: “Nej, jag kan inte sluta, för jag tillhör Kristus. Om jag inte var köpt i blod, skulle jag vara som Isaskar och ligga till ro i mitt hägn; men jag tillhör Kristus och kan inte söla.”

När njutningarnas sirensång frestar dig att lämna det rättas väg, svara: “Din musik kan inte tjusa mig; jag tillhör Kristus.” När Guds sak bjuder dig, ge bort dina ägodelar och dig själv, för du tillhör Kristus. Svik aldrig din bekännelse. Var alltid en av de som beter sig som kristna, som talar som Nasarén, som uppför sig och talar på ett så himmelskt doftande sätt, att alla som ser dig vet att du tillhör Frälsaren, för att de i dig känner igen hans kärleksfulla egenskaper och heliga anlete. “Jag är romersk!” var förr någonting som ingav respekt; men desto mer: Låt ditt argument för att du är helig vara: “Jag tillhör Kristus!”