Spurgeon-andakt: Tjäna Herren med glädje

Spurgeon-andakt: Tjäna Herren med glädje

“Tjäna Herren med glädje.”

— Psalm 100:2

Glädje i tjänsten för Gud är ett tecken på äkthet. De som tjänar Gud med en tråkig uppsyn, eftersom de gör någonting som de inte gillar, tjänar honom inte alls; de hyllar honom till det yttre, men livet är borta. Vår Gud vill inte ha några slavar runt sin tron; han är kärleksrikets Herre, och vill att hans tjänare klär sig i glädjedräkt. Guds änglar tjänar honom med sånger, inte med jämmer; ett mummel eller suckande är myteri för dem.

Lydnad som inte är villig, är olydig, för Herren ser till hjärtat, och om han ser att vi tjänar honom av tvång och inte för att vi älskar honom, kommer han inte att godta våra offer. Tjänst tillsammans med glädje är sann tjänst i hjärtat. Ta bort glädje och villighet från den kristne, och du har tagit bort beviset på att han är uppriktig. Om en man tvingas till strid, är han ingen patriot; men den som marscherar in i strid med tindrande ögon och strålande ansikte, sjungandes “Det är ljuvligt att dö för sitt land,” visar sig vara uppriktig i sin patriotism.

Glädje håller oss starka; i Herrens glädje är vi starka. Den tar bort svårigheter. Den är som olja för hjulen i vår tjänst. Utan olja blir axeln snart upphettad och det sker olyckor; och om det inte finns någon helig glädje som smörjer våra hjul, blir våra andar snart igentäppta av trötthet. Den man som gläder sig i tjänsten för Gud visar att lydnad är hans rätta element; han kan sjunga:

 

“Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den.”

 

Läsare, låt oss ställa frågan – tjänar du Herren med glädje? Låt oss visa världens folk, som tycker att vår religion är slaveri, att det är en glädje och fröjd för oss! Låt vår glädje förkunna att vi tjänar en god Mästare.