Var stark och mycket frimodig (Charles Spurgeon)

Var stark och mycket frimodig (Charles Spurgeon)

Var bara stark och mycket frimodig.
Josua 1:7

Vår Guds ömma kärlek till Sina tjänare gör Honom angelägen om deras inre känslors tillstånd. Han vill att de ska vara vid gott mod. En del håller det för en liten sak för en troende att grämas av tvivel och farhågor, men så tänker inte Gud. Utifrån denna text är det tydligt att vår Mästare inte vill att vi snärjs in i rädsla. Han vill att vi är utan sorger, utan tvivel, utan feghet.

Vår Mästare tar inte så lätt på vår otro som vi gör. När vi misströstar lider vi av en allvarlig sjukdom, som vi inte ska leka med, utan genast föra till den älskade Läkaren. Vår Herre älskar inte att se vår dystra uppsyn. Det var lag under Ahasverus att ingen fick komma till kungens hov klädd i sorg: detta är inte lagen under kungarnas Kung, för vi får komma sörjande som vi är; men Han vill ändå att vi tar av oss tungsinnet och klär oss i lovets klädnad, för det finns stor anledning att fröjdas.

Den kristne mannen bör ha en modig ande för att kunna ära Herren genom att hålla ut i prövningar på ett heroiskt sätt. Om han är räddhågsen och försagd kommer det vanhedra hans Gud. Vilken dålig förebild det dessutom är. Denna tvivlandets och modfälldhetens sjukdom är en epidemi som snabbt sprider sig i Herrens hjord.

En nedslagen troende gör tjugo själar ledsna. Vidare, om du inte håller modet uppe kommer Satan vara dig övermäktig. Låt din ande vara full av glädje i Gud din Frälsare, Herrens glädje ska vara din styrka och ingen av helvetets djävlar ska ha framgång emot dig: men feghet kastar ner banéret. Vidare, hårt arbete är lätt för en man som är munter till sinnet; och framgång följer munterhet.

Den man som sliter och jublar i sin Gud och tror av hela sitt hjärta har garanterad framgång. Han som sår i hopp ska skörda i fröjd; därför, käre läsare: ”Var stark och mycket frimodig.”