Starkare i tron (andakt av Charles Spurgeon)

Starkare i tron (andakt av Charles Spurgeon)

”starkare i tron”
Romarbrevet 4:20

Ta väl hand om din kristna tro, för kom ihåg: tron är det enda sättet för dig att få välsignelser. Om vi vill ha välsignelser från Gud, kan ingenting hämta ner dem, utom tron. Ingen bön kan dra ner svar från Guds tron om den inte är den troendes uppriktiga bön.

Tron är änglabudet mellan själen och Herren Jesus i hans härlighet. Dras denna ängel undan, kan vi varken skicka upp en bön eller få svar. Tron är telegrafkabeln som ansluter jorden till himlen – på vilken Guds kärleksmeddelanden färdas så snabbt, att han svarar innan vi anropar honom, och han hör oss medan vi ännu talar. Men om den här trons telegrafikabel bryts, hur kan vi då ta emot löftet?

Är jag i knipa? Genom tron kan jag få hjälp i knipan. Klår fienden upp mig? Min själ tar sin tillflykt i Trons borg. Men om jag inte har tro, ropar jag till Gud förgäves. Det finns då ingen väg mellan min själ och himlen. I den djupaste vintertid är tron en väg på vilken bönens hästar kan färdas – jajamän, och desto bättre i den bitande frosten. Men om vägen är blockerad, hur kan vi kommunicera med den store Kungen?

Tron kopplar upp mig till gudomligheten. Tron klär mig i Guds makt. Tron kopplar in Jahves allmakt på min sida. Tron säkerställer att alla Guds attribut kommer till min undsättning. Den hjälper mig trotsa helvetets härskaror. Den får mig att marschera segrande över mina fienders nackar.

Men utan tron, hur kan jag ta emot någonting av Herren? Han som tvivlar – som är som havets våg – kan inte förvänta sig att få någonting av Gud!

O, kristne, ge noga akt på din tro; för med den kan du vinna allting, hur fattig du än är, men utan den kan du inte få någonting. ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.”